2014-12-10

Eriksson kräver kraftsamling mot riggade matcher

Björn Eriksson har varit regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld.

Björn Eriksson har varit regeringens nationella samordnare mot idrottsrelaterat våld.

Björn Eriksson vill se en kraftsamling från politiken, idrotten och rättssamhällets aktörer mot riggade matcher.
I en artikel i östgöta Correspondenten påpekar Eriksson att brottslighet och idrott i Sverige har "åtminstone tre områden där beröringspunkterna bitvis kan vara påtagliga". De första två områdena som han tar upp är dopning och huliganism. Det senare området är något som Eriksson tidigare arbetat med som regeringens nationella samordnare mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

I artikeln menar han dock att "den kanske allvarligaste" formen av idrottsrelaterad brottslighet är så kallade riggade matcher. Han skriver att han vill se en "kraftsamling från politiken, idrotten och rättssamhällets aktörer mot detta gissel".

Grundbulten, menar han, är att "gemensamt söka identifiera de spelbelopp som satsas via spelbolag på oväntade resultat". Han menar att alla aktörer med påverkansmöjligheter måste aktiveras och framför allt utbyta informationer och koordinerat jaga misstänkta transaktioner och spelare. Detta kallar han ett ett "gigantiskt arbete förvisso men inte omöjligt".

Eriksson skriver också att "frågan måste också ställas vad man bör få spela på". Här refererar han till det faktum att det inte bara spelas på resultat i stora matcher utan också "udda inriktningar som vem som får första hörnspark och när i matchen".

Avslutningsvis skriver han att "ingen gärdsgårdsserie verkar för oväsentlig för att inte dra till sig ljusskygga spelare från till exempel Fjärran östern. Och vi ska inte tro att detta i en framtid nödvändigtvis bara begränsar sig till fotboll".

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng