2017-12-20

Domstol ger Datainspektionen rätt om patientjournaler

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att Datainspektionen hade rätt som krävde att Region Uppsala skulle ta bort möjligheten för ombud att läsa patienters journaler via nätet.

Datainspektionen har granskat möjligheten för ombud, det vill säga anhöriga eller andra, att ta del av patientjournaler via internet. Myndigheten konstaterade att det saknas lagstöd för att en vårdgivare ska kunna ge ombud direktåtkomst till patienters journaler via nätet och krävde att Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län) skulle ta bort ombudsfunktionen.

Region Uppsala överklagade Datainspektionens beslut till förvaltningsrätten som gav Datainspektionens rätt. Den domen överklagades till kammarrätten som gav Region Uppsala rätt. Datainspektionen överklagade kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen gjorde Datainspektionen en korrekt bedömning.

Personuppgiftslagen innehåller ett antal grundläggande krav som gäller vid behandling av personuppgifter. Den som är ansvarig för behandlingen måste alltid se till att leva upp till dessa krav. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att den enskildes samtycke inte ersätter den personuppgiftsansvariges skyldighet att leva upp till dessa krav.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng