2018-03-11

Datainspektionen kritiserar förslag om hemlig dataavläsning

Datainspektionen är kritisk till förslaget till lag för så kallad hemlig dataavläsning som ska kunna användas av brottsbekämpande myndigheter för att utreda vissa typer av brottslighet.

En utredning har lagt fram ett förslag till lag som reglerar hur brottsbekämpande myndigheter ska få möjlighet att använda hemlig dataavläsning som tvångsmedel. Datainspektionen avstyrker förslaget och listar i sitt yttrande åtgärder som behövs för att förbättra integritetsanalysen och andra väsentliga krav på förstärkningar av integritetsskyddet.

– Hemliga tvångsmedel är speciella eftersom de ger staten rätt till en långtgående övervakning och kontroll över medborgarna. Det ställer särskilda krav på lagstiftningen, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen kritiserar bland annat att hemlig dataavläsning föreslås få användas vid utredning av brott som inte kan anses vara tillräckligt allvarliga och att utredningen väsentligt underskattat integritetsriskerna med hemlig dataavläsning. Myndigheten flaggar också för att det finns frågetecken kring jurisdiktion och att lagförslaget kanske inte kommer att göra det möjligt för brottsbekämpande myndigheter att kunna ta del av information från tjänster och företag som Facebook, Twitter, Apple, Microsoft och Amazon.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng