2019-07-30

Datainspektionen hinner inte med kamerabevakningsärenden

Kamerabevakningslagen som ökar möjligheten att bedriva kamerabevakning på offentlig plats trädde i kraft i augusti 2018. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har dock svårt att hinna med tillsynsarbetet, rapporteterar SVT.

Datainspektionens kamerabevakningenhet består av fem personer som hanterar landets samtliga klagomål och ärenden gällande kamerabevakning.

– Handlingstiden som den ser ut nu är närmare 10 månader. Det är klart att när man har ett reellt behov av att få kamerabevaka i brottsförebyggande syfte, att då få vänta i uppemot ett år på att få tillstånd utmanar ju rättssäkerheten, säger Karin Lönnheden, stabschef på Datainspektionen, till SVT.

Tidigare var det Länsstyrelsen som utfärdade tillstånd till kamerabevakning som bland annat myndigheter och vissa typer av företag behöver, men sedan nya lagen trädde i kraft är det Datainspektionen som gör det.

SVT rapporterar att det ligger drygt 400 tillståndsärenden på vänt och tillsyn uteblir på grund av resursbrist. Datainspektionen har sen 2017 begärt omkring 20 miljoner kronor från regeringen för att bli 19 personer mot dagens fem på kamerabevakningsenhetenö

– Det har gjorts en viss förstärkning när det gäller kamerabevakning. Men det är ungefär en fjärdedel av de verkliga behoven. I praktiken så har det blivit mycket lättare att kamerabevaka och integritetsskyddet har inte förstärkts, utan tvärtom, det har blivit svagare, säger Karin Lönnheden till SVT.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng