2016-11-03

Dålig förberedelse inför EU:s nya dataskyddsförordning

20 procent av de svenska företagen känner inte till den kommande dataskyddsförordningen från EU, enligt en ny undersökning.
Den globala undersökningen genomfördes av Dimensional Research på uppdrag av Dell. 821 IT-ansvariga med ansvar för dataskydd på företag med europeiska kunder deltog – varav 105 svenska företag. Dessa svarade på frågor om medvetenhet, uppfattningar och beredskap inför EU:s nya allmänna dataskyddsförordning i maj 2018. Undersökningen genomfördes i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Singapore, Indien, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Belgien,

Undersökningen visar att 20 procent av de svenska företagen inte känner till den kommande dataskyddsförordningen från EU, som på engelska kallas General Data Protection Regulation (GDPR). Mer uppseendeväckande är att inga företag uppgav att de i dagsläget har en plan för införandet av GDPR. 24 procent uppger dock att de arbetar på en sådan plan.

Samtidigt är 82 procent av de IT-ansvariga oroliga för hur GDPR ska efterlevas inom verksamheten. Ungefär 51 procent uppger att deras företag inte är förberett för införandet av GDPR.

LäS OCKSå:

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng