2019-03-25

Säkrare Skolor - Lösningar

Dagens utbildningsmiljö kräver nytänkande inom säkerhet

Utbildningsmiljöerna ser annorlunda ut idag än för bara tio år sedan. Sveriges skolor ska vara öppna och tillgängliga miljöer samtidigt som kraven på säkerhet ökar i takt med förändrade hotbilder.

– Det kräver ett nytänkande inom säkerhet, säger Lena Kronborg, marketing manager Nordic för passersystemföretaget Salto Systems.

Lena Kronborg, Salto Systems
Lena Kronborg, marketing manager Nordic för passersystemföretaget Salto Systems.

Lena Kronborg framhåller att gränsen mellan förebyggande säkerhet och övervakning kan vara hårfin, precis som mellan säker låsning och trygg utrymning.

– Vanligt i utbildningsmiljöer idag är att fokusera på ytterdörrar nattetid och installera övervakningskameror. Därmed uteblir kontroll av obehöriga som rör sig i skolmiljön på dagtid. Inte alltför sällan är den försummelsen i det förebyggande arbetet knuten till kostnadsbesparingar, säger hon.

Lena Kronborg menar dock att Salto Systems kunder anser att förebyggande säkerhet dygnet runt är viktigt för att skapa en trygg miljö.

Slippa hantera nycklar
Salto Systems lösningar för passerkontroll används runt om i världen i utbildningsmiljöer såsom universitet, studentbostäder, forsknings-institut, grundskolor och förskolor. Enligt Lena Kronborg är det främst två skäl till efterfrågan.

– Man vill slippa hantera nycklar och man vill känna trygghet av att kunna hantera kontroll på alla dörrar, inte enbart ett fåtal, säger Lena Kronborg.


Salto Systems lösningar kan hantera olika typer av elektroniska lås och kortläsare i samma system.
Salto Systems lösningar kan hantera olika typer av elektroniska lås och kortläsare i samma system.

Anpassad säkerhet
Salto Systems lösningar kan hantera flera olika typer av elektroniska lås och kortläsare i samma system. Det gör att man kan anpassa produkten till vad som är lämpligast för den aktuella dörren. Krävs det en online-ansluten väggläsare eller passar det bättre med en batteridriven, elektronisk dörrbladsläsare? Idag samarbetar man även med flera integratörer så att kunden får enkel administration i ett och samma system.

– Eftersom man inte behöver dra kabel mellan alla dörrar förenklas arbetet med att bygga upp en fungerande infrastruktur med en komplett säkerhet, oavsett om verksamheten är fördelad i geografiskt spridda byggnader. Samma funktioner gäller oavsett om det är en väggläsare, en elektronisk cylinder eller ett skåplås, summerar Lena Kronborg.

Prioriterade funktioner
Vad är då de viktigaste funktionerna för Salto Systems kunder inom utbildningssektorn?

Lena Kronborg listar följande:

  • Att eleverna kan använda samma kort för identifiering, för bibliotek eller betalfunktioner och att öppna dörrar och elevskåp i skolan och på Campus.
  • Att eleven kan få sitt kort hemskickat och sedan få behörigheten nerskriven när de passerar en entrédörr. Det ger en effektiv administration när flera tusen elever ska börja en termin.
  • Att kunna anpassa när en person ska ha tillträde, även till innerdörrar.
  • Att snabbt kunna hämta en logg eller ändra en behörighet i realtid.
  • Att känna trygghet av att kunna ha dörrar låsta in till exempelvis lektionssalar, så att enbart behöriga kan komma in.
  • Att läraren i en nödsituation, kan låsa dörren till lektionssalen på distans, även i en batteridriven läsare med trådlös kommunikation – så kallad ”lockdown”.

Hindra tillträde för obehöriga
Lena Kronborg avslutar med att definiera passersystemens primära syfte i utbildningsmiljöer.

– Trygghet i skolan handlar inte om att övervaka eller låsa för personal och elever, utan att hindra tillträde för de som inte har rätt att visas där.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng