2017-04-26

Butiksstölderna ökar i omfattning

Varje år stjäls det för 6 miljarder från svenska butiker. En ökning med drygt 30 procent jämfört med år 2013. Majoriteten av stölderna utförs av kriminella som systematiskt stjäl från landets handlare. Det har tvingat handlarna att öka sina investeringar i butikens säkerhet, i genomsnitt lägger varje butik 191 000 kronor enbart på väktare och ordningsvakter. Det visar Svensk Handels Stöld- och skinnrapport.
– Butiksstölder är ett växande samhällsproblem som måste tas på större allvar. På vissa platser framstår butiken alltmer som ett skafferi där det är nästintill riskfritt att kliva in och ta det du vill ha. Nu krävs det att rättsväsendet står upp för landets handlare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Kött, choklad och kaffe tillhör några av de vanligaste stöldvarorna i dagligvaruhandeln. Det är också i dagligvaruhandeln som det sker flest stöldbrott. Handlarna anser att en tredjedel av butiksstölderna utförs av personer som stjäl en eller ett fåtal varor för eget bruk. Resterande två tredjedelar av stölderna utförs av personer som stjäl regelbundet eller av organiserade ligor som opererar med handeln som brottsplats.

– Bilden att stölderna i butik rör sig om ungdomar som stjäl en enstaka Snickers är felaktig. Det handlar i allt högre utsträckning om organiserad brottslighet där stölderna sker systematiskt med syftet att driva en kriminell verksamhet, säger Per Geijer.

Rapporten visar också att handlarna lägger stora summor på att skydda sin butik. Fler än fyra av tio handlare (44 %) har det senaste året ökat investeringarna för att stärka butikens säkerhet. Mest pengar lägger företagen på att anlita väktare och ordningsvakter. I genomsnitt lade varje butik 191 000 kronor på vakter.

Utöver de externa stölderna på 6 miljarder uppgår de interna stölderna, som begås av chefer och medarbetare, till 1,9 miljarder. Det gör att det brottsliga svinnet som drabbar handeln totalt är 7,9 miljarder årligen.

Till det kommer ett stort administrativt svinn som på 4,1 miljarder. Det kan exempelvis vara bokföringsmässiga fel, felväxling till kunder eller produkter som inte går att sälja på grund av kvalitetsförsämring. Det innebär att det sammanlagda svinnet i handeln uppgår till hela 12 miljarder årligen, vilket motsvarar cirka 170 000 kronor per butik.

Svensk Handels Stöld- och svinnrapport släpps i samband med Säkerhetsveckan där handlare uppmanas att anmäla alla brott under vecka 17.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng