2020-12-18

Brottsligheten oförändrad i november

Det totala antalet anmälda brott i november 2020 låg på en oförändrad nivå jämfört med i november 2019. Stöldbrotten minskade med fyra procent i november.

Sett till höstmånaderna sammantaget var nivån på antalet anmälda brott oförändrad 2020 jämfört med 2019.  Inom vissa brottstyper – såsom misshandel av obekant, stöldbrott, personrån och rattfylleribrott – fortsatte dock antalet anmälda brott att minska i november, jämfört med i november 2019, vilket kan vara en fortsatt konsekvens av pandemin. Ser man till hela pandemiperioden hittills var inverkan störst de första tre månaderna och lägst under sommarmånaderna, menar Brå.

Stöldbrotten har minskat under våren, sommaren och nu även under hösten 2020, jämfört med motsvarande perioder 2019. De anmälda stöldbrotten har minskat under flera år, men under våren och fram till och med juli var nivåerna signifikant lägre än förväntat enligt prognosen för perioden. Sammantaget är detta en tydlig indikation på att vårens minskning av stöldbrott totalt sett delvis var en konsekvens av pandemin, menar Brå. Inom kategorin finns det dock många olika typer av stöld- och tillgreppsbrott, med olika utvecklingstendenser.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng