2017-12-06

Bristande säkerhet hot mot smarta städer

Ett exempel på distiktspecifik smart city-teknologi finns i Kista Science City-området. Foto: Adam Malmcrona [CC BY-SA 1.0]

År 2020 kommer det att finnas över 20 miljarder smarta och uppkopplade objekt, enligt Gartner. Trots det väljer många företag som hjälper till att bygga upp smarta städer att prioritera bort säkerhet i sina strategier. Mer än vartannat företag har även stora utmaningar att få till ett system som är säkert, det visar en ny undersökning från Vanson Bourne på uppdrag av branschorganisationen Wi-SUN Alliance.

Framtidens städer blir alltmer uppkopplade och med digitaliseringens framfart, alltifrån att än fler applikationer, komponenter, tjänster och sensorer kopplas på, följer en mängd digitala säkerhetshot. Det ställer högre krav på hur säkerheten ska utformas för smarta städer och andra IoT-system.

– Det är inte längre bara datorer, mobiler eller uppkopplade prylar som skrivare som ligger i farozonen för cyberattacker. När alla prylar kopplas upp mot Internet kan den vanliga infrastrukturen i en stad bli en svag länk för cyberhot. Tyvärr finns det alltid cyberkriminella som vill utnyttja svagheter för att tjäna pengar eller sabotera på andra sätt, säger Phil Beecher, ordförande och VD för Wi-SUN Alliance.

Undersökningen från Vanson Bourne, på uppdrag av Wi-SUN Alliance, visar att endast 49 procent av respondenterna från de svenska företagen, som för närvarande arbetar med IoT-initativ, har tagit med i strategin hur de ska skydda IoT-systemen mot cyberattacker. Den visar också att 54 procent av respondenterna anser att den största tekniska utmaningen är att få till ett säkert system, följt av att hitta arbetskraft som kan jobba med IoT (48 %) och interoperabilitet (46 %), dvs att olika enheter och sensor kan kommunicera med varandra på ett bra sätt.

– Problemet är bland annat att utvecklare på området ”smarta städer” oftast fokuserar på funktionerna i första hand och inte säkerheten. Det innebär att flera olika system skapas som blir enklare att hacka vilket kan leda till katastrofala följder som inte bara hotar vanliga människor, utan även industrier, infrastruktur, näringsliv och viktiga samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att få till en gemensam lösning för att få till ett kompatibelt, säkert och pålitligt system som använder sig av öppna standarder, säger Phil Beecher.

Undersökningen visar också att

  • 38 % av respondenterna i de svenska företagen, som för närvarande arbetar med IoT, har stött på säkerhetsproblem när de försökt att implementera IoT-lösningar.
  • Nästan hälften (44 %) av respondenterna i de svenska företagen, som för närvarande investerar i IoT, har en fullt implementerad IoT-plan.
  • 87 % ansåg att de har varit svårt att implementera en IoT-plan.
  • 98 % av de tillfrågade respondenterna i de svenska företagen anser att de måste investera i IoT inom tolv månader för att fortsatt vara konkurrenskraftig.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes under oktober till första veckan i november 2017. Totalt 350 respondenter från företag i USA, Storbritannien, Danmark och Sverige deltog. Av dessa respondenter var 50 från Sverige. Respondenterna intervjuades online och per telefon. Respondenterna var tvungna att komma från organisationer som för närvarande genomför minst ett IoT-initiativ, särskilt smarta städer, smarta verktyg eller industriella IoT-initiativ. Respondenterna var IT-beslutsfattare inom sina organisationer.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng