2017-12-22

 Behörig sprinklerkonsultfirma – ny certifiering

Jonathan Eriksson, vd för BST Teknik tar emot det första certifikatet för sprinklerkonsultfirma. Från väster syns Jens Hjort, expert, Brandskyddsföreningen, Mårten Wallén, vd, SBSC, Jonathan Eriksson, vd, BST Teknik AB och Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen.

Brandskyddsföreningen möjliggör för bolag att certifiera sig som sprinklerkonsultfirma. Det första certifikatet delades ut till BST Teknik AB, och utdelningen ägde rum på Brandskyddsföreningen tillsammans med Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC).

Brandskyddsföreningen har tagit fram en ny norm för sprinklerkonsultfirma och den 20 december delades det första certifikatet baserat på normen ”SBF 2016:1 – Sprinklerkonsultfirma” ut till Jonathan Eriksson, vd för BST Teknik AB.

– Det har saknats en certifiering för projektörer och vi tycker att det är roligt att vara det företag som går i bräschen för detta. Jag hoppas att även våra kunder kommer att se fördelarna med den nya normen eftersom det är ett sätt att kvalitetssäkra projekt och handlingar redan i skedet före installationen, säger Jonathan Eriksson, vd för BST Teknik AB.

Den nya möjligheten till certifiering innebär att den som vill köpa ett sprinklersystem för brandskydd nu kan anlita ett certifierat företag och vara trygg i att det blir en kompetent person som kommer att utföra tjänsten.

– För de seriösa sprinklerkonsultföretagen innebär normen att de får en möjlighet att genom ett certifikat visa på sin kompetens för kunder och andra intresserade. Certifieringen blir ett kvitto på att företaget är kunniga och att det blir rätt från början i processen, man kan helt enkelt lita på att den sprinkleranläggning firman projekterar är tillförlitlig, säger Jens Hjort, expert, Brandskyddsföreningen.

Kraven på sprinklerkonsultfirman inkluderar bland annat att de ska ha certifierade behöriga ingenjörer, utbildade biträdande sprinklerprojektörer och att firman ansvarar för att arbetet utförs av en person med rätt kompetens. Inom ramen för certifieringen finns dessutom krav på bland annat kvalitetssystem med skriftliga rutiner, vidareutbildning och kvalitetssäkring.

– Det är glädjande att normarbetet kommit så långt att vi nu även kan erbjuda certifiering och att få dela ut det första certifikatet till ett företag som BST Teknik. Vi ser det som ett steg i arbetet att skapa en hög brandsäkerhet i Sverige, säger Mårten Wallén, vd, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng