2018-04-05

Bara fyra av tio småföretagare har satt sig in i GDPR

Bara fyra av tio småföretagare har satt sig in i vad EU:s nya dataskyddsförordning GDPR innebär, visar en ny undersökning från Visma.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som ersätter det gamla Dataskyddsdirektivet från 1995. Undersökningen visar att bara var åttonde har vidtagit några konkreta åtgärder. Lagstiftningen, som kräver att företag ser över sin hantering av personuppgifter, träder i kraft om två månader.

– Vår vardag kryllar av personuppgifter och GDPR berör alla sorters verksamheter. Småföretag har inte råd att inte ha koll på GDPR, och därför är det allvarligt att så många inte har en plan ännu. Om kraven upplevs som krångliga är det läge att ta hjälp, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Undersökningen från Visma visar att endast fyra av tio småföretagare i Sverige, 44 procent, har satt sig in i vad de nya reglerna för skydd av personuppgifter innebär – trots att det bara är två månader kvar till den 25 maj då GDPR börjar gälla. På frågan om de har vidtagit några konkreta åtgärder med anledning av GDPR svarar bara var åttonde småföretagare, 13 procent, att de har gjort det.

Något fler, 15 procent, uppger att de är oroliga för att bryta mot reglerna och drabbas av straffkostnader. Detta trots att brott mot GDPR kan leda till stora viten om problemen inte åtgärdas.

– För seriösa företagare är risken för böter det minsta problemet. Att följa den nya lagen om personuppgifter är ett viktigt sätt att vårda relationen med kunderna. Respekten för personlig integritet blir allt viktigare och det måste även landets småföretag jobba med, säger Boo Gunnarson.

I Sverige finns omkring en miljon företag, varav de allra flesta är småföretag. Alla företag som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa GDPR. Det innebär bland annat att företag ska säkerställa att de har en plan för hur de hanterar personuppgifter senast då lagen träder i kraft, den 25 maj i år.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng