2018-04-23

Åtta av tio svenskar saknar kunskap om EU:s dataskyddsförordning

Foto: EU-komissionen

Kunskapen är låg bland privatpersoner om vad den nya dataskyddsförordningen GDPR innebär. Med bara drygt en månad kvar tills den börjar gälla, svarar åtta av tio att de har låg eller ingen kunskap alls om hur den påverkar dem. Det visar en ny undersökning från Sifo, som genomförts på uppdrag av Visma.

– Den nya personuppgiftslagen kräver att organisationer tar större ansvar för hur man hanterar privatpersoners, kunders och anställdas personuppgifter. Med de stora mängder data som finns i dagens samhälle är det bra med tydliga regler som värnar den personliga integriteten. Därför är det förvånande att så få privatpersoner känner till vilka rättigheter som den nya lagen medför, säger Sofia Gerstenfeld, vd för Visma Enterprise.

Trots att det har gått två år sedan EU fattade beslut om att införa en ny dataskyddsförordning, GDPR, med start 25 maj 2018, är det fortfarande många privatpersoner som inte har koll på vad den innebär.

Det bekräftas av en undersökning från mjukvaruföretaget Visma, där åtta av tio svenskar uppger att de har lite eller inga kunskaper alls om hur GDPR påverkar dem. Endast tre procent svarade att de har mycket stor kunskap.

GDPR innebär att företag som bryter mot lagen riskerar en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av sin globala omsättning.

– Företagen är ytterst ansvariga för hur deras data hanteras, även om de låter en annan organisation behandla personuppgifterna för deras räkning. Den nya lagen ger anledning att se över IT-stödet och säkerställa att både datasystemen och processerna som de är inblandade i lever upp till GDPR, säger Sofia Gerstenfeld.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng