2017-12-01

Alliansen kräver avskaffat tillståndskrav för polisens kameraövervakning

”Ikraftträdandet av den nya lagen får inte försenas av denna komplettering varför arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör prioriteras”, skriver allianspartierna.

Senast när den nya kamerabevakningslagen träder i kraft bör tillståndskravet för polisens kameraövervakning avskaffas och ersättas av anmälningsplikt. Det menar de rättspolitiska talespersonerna för allianspartierna i ett gemensamt utskottsinitiativ.

Regeringen tillsatte den 26 november 2015 en utredning för att se över kameraövervakningslagen. När regeringens utredning presenterade förslag till en helt ny kamerabevakningslag konstaterade dock många att förslaget inte skulle göra det enklare för polisen att bedriva nödvändig kameraövervakning.

Detta har föranlett en diskussion om huruvida tillståndskravet för polisens kameraövervakning bör avskaffas helt och ersättas av anmälningsplikt. Nu har Tomas Tobé (M), Johan Hedin (C), Roger Haddad (L) och Andreas Carlson (KD) tagit frågan till i justitieutskottet.

”Polisen måste kunna agera mycket snabbare än i dag för att bryta situationer där otryggheten är mycket stor på brottsutsatta platser”, skriver de i det gemensamma initiativet.

De kritiserar även regeringen för att inte vara tillräckligt snara med att komplettera förslaget från utredningen.

”Istället för att skyndsamt komplettera bristerna i utredningens förslag vill regeringen först genomföra utredningens förslag för att sedan genomföra eventuella ändringar vad gäller polisens tillståndsplikt. Risken är stor att en sådan förändring tar för lång tid”, skriver de i det gemensamma initiativet.

Allianspartierna menar att riksdagen bör tillkännage för regeringen att senast när den nya kamerabevakningslagen träder i kraft ska tillståndskravet för polisens kameraövervakning avskaffas och ersättas av anmälningsplikt.

”Ikraftträdandet av den nya lagen får inte försenas av denna komplettering varför arbetet med att ta fram ett sådant förslag bör prioriteras”, skriver de.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng