2020-05-22

Addsecure förvärvar brittiskt Fleet Management-företag

AddSecure har förvärvat Connexas, en ledande leverantör av Fleet management-lösningar i Storbritannien, Nordamerika och Australien. Med Connexas etablerar Addsecure en närvaro inom transport och logistik på den strategiskt viktiga brittiska marknaden, och tar ytterligare ett steg mot förverkligandet av sin strategi att bli en ledande leverantör av lösningar för Fleet- och Transport Management över hela Europa.

Connexas är en grupp ledande teknikföretag som tillhandahåller tekniklösningar för uppkopplade fordon och mobil personal till kommersiella fordonsflottor av alla storlekar i Storbritannien ,EU, Australien och Nordamerika. 

AddSecure, med huvudkontor i Hägersten och totalt 550 anställda, är en leverantör av lösningar inom säkrad data och kritisk kommunikation. Företaget förser över 50 000 affärskunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar som hjälper kunderna att skydda sina livs- och affärskritiska applikationer.Kunderna verkar bland annat inom säkerhetsbranschen, fastighetssäkerhet och -automation, digitala trygghetslarm, transport och logistik, och inom energibolag och smarta städer. 

Genom förvärvet kommer Addsecures årsomsättning att öka med 25 miljoner euro till totalt 145 miljoner euro. Affären innebär också att antalet uppkopplade enheter som löpande faktureras ökar med 100 000, vilket gör att Addsecure kommer att ha mer än 2 miljoner uppkopplade enheter i Europa över alla vertikaler.

– Genom förvärvet får vi inte bara tillgång till ytterligare teknologi och uppkopplade enheter, utan det för även med sig en betydande tillväxtpotential, stärker vår europeiska närvaro och kommer att öka vårt företags finansiella styrka och resultat ytterligare, säger Stefan Albertsson, VD för Addsecure.

– Connexas är en erkänd ledare inom uppkopplad fordonsteknik och Storbritannien är en viktig marknad för vår tillväxt. Förvärvet av Connexas gör att vi utökar vår geografiska täckning samtidigt som vi får tillgång till ledande lösningar och ett starkt team. Jag är mycket imponerad av deras teknikplattform och innovativa produktportfölj och jag ser att det går att uppnå stora synergieffekter genom våra kompletterande erbjudanden, säger Johan Frilund, chef för Smart Transport.

– Vi är mycket glada över att gå samman med Addsecure, eftersom det gör att vi kan snabba upp våra tillväxtplaner ytterligare. Båda företagen matchar varandra perfekt. Och än viktigare, våra kunder som efterfrågar den bästa tekniken som finns att tillgå, får tillgång till en helhetslösning för Fleet- och Transport Management för att planera, spåra och förbättra effektiviteten i sin leveransverksamhet, säger Jim Summer, Executive Chairman på Connexas.

Med sina branschledande tekniklösningar som spänner över fullständig rutt- och leveranshantering, högupplösta kamerasystem och applikationer för sparsam körning, ger Connexas fordonsflottorna möjlighet att bli smartare, säkrare och effektivare. Denna vision är helt i linje med Addsecures uppdrag att hjälpa sina kunder att bidra till en säkrare och smartare värld.

Smart Transport, ett av AddSecures fem affärsområden, bygger på lösningarna, tjänsterna och personalen i det tidigare förvärvet, Vehco, som nyligen bytte namn till Addsecure. Övriga affärsområden är Smart Alarms, Smart Care, Smart Grids och Smart Rescue. Smart

Transportlösningarna gör det möjligt för transport- och logistikkunder att hantera sin transportverksamhet effektivt med sömlös interaktion och informationsflöden i realtid mellan förare, fordon och kontorsteamen.

Även om Connexas kommer att bli en del av Addsecure, så kommer företaget att fortsätta drivas som ett separat bolag. Connexas VD, Andrew Overton, kommer att ta plats i Smart Transports ledningsgrupp och rapportera direkt till chefen för Addsecure Smart Transport, Johan Frilund.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng