2018-08-01

9 av 10 svenska företag anser sig ha bättre cybersäkerhet än andra

De flesta cheferna på svenska företag tror att den egna organisationens cybersäkerhet är bättre än branschens som helhet. Detta visar en ny studie av analysföretaget FICO, utförd av Ovum. Så många som 93 procent av cheferna i undersökningen säger att deras företag är bättre förbereda att stå emot cyberattacker än sina konkurrenter.

Trots det starka självförtroendet, har endast 32 procent av de svarande en prövad handlingsplan för att hantera dataintrång, och endast en fjärdedel av företagen har tillsatt någon i styrelsen som ansvarar för organisationens cybersäkerhet. Det är också fler än 4 av 10, hela 43 procent av företagen, som inte har någon försäkring mot cyberhot.

– Allvarliga risker som hotar både vår integritet och säkerhet kräver att företag gör en ärlig bedömning av sitt skydd. Precis som 4 av 5 svenska bilförare påstår sig vara bättre förare än genomsnittet, visar dessa siffror på att många företag helt enkelt inte förstår hur en jämförelse med konkurrenter bör gå till, vilket i sin tur kan leda till att man investerar för lite i cybersäkerhet, säger Dylan Jones, ansvarig för FICOs verksamhet i Sverige.

Undersökningen visar också att nästan hälften av alla svarande, 49 procent, anser att anställda som arbetar med IT, såsom systemadministratörer och seniora IT-chefer, utgör det den största risken för organisationens cybersäkerhet, jämfört med 19 procent som anser att vanliga yrkesmässiga användare utgör störst risk.

Om undersökningen
Ovum genomförde enkätundersökningen för FICOs räkning via telefonintervjuer med 500 seniora chefer, huvudsakligen inom företagens IT-avdelningar, i Storbritannien, USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Tyskland, Indien, Finland, Norge, Sverige och Sydafrika.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng