2017-12-07

Åtta av tio vet inte till att GDPR berör data som lagrats på hårdvara

Majoriteten av yrkesverksamma svenskar känner inte till de delar av GDPR som berör data som lagrats på hårdvara. Detta visar en undersökning som YouGov har tagit fram på uppdrag av Kingston Digital.

Undersökningen har kartlagt yrkesverksamma svenskars vanor, förhållningssätt och kunskap kring lagring av data på hårdvara. Bristande kännedom kan innebära en fara för företag, då de kan behöva böta upp till fyra procent av sin omsättning om de bryter mot GDPR.

De flesta företag förbereder sig i nuläget för fullt inför GDPR genom att satsa på att anpassa sina digitala system till de nya regleringarna, men inte lika många lägger resurser på alla aspekter av GDPR. Om planer för hantering av uppgifter som lagrats på hårdvara inte inkluderas i dessa satsningar kan det samtidigt komma att stå svenska företag dyrt.

Employee Encryption Policy och Lost Data Policy är de delar av GDPR som berör lagring av data på hårdvara. Dessa innebär att om en anställd blir av med en USB-enhet med konfidentiell information eller personuppgifter, kan företaget behöva böta upp till fyra procent av sin omsättning.

Undersökningen visar att yrkesverksamma svenskar är oförsiktiga i sitt hanterande av arbetsrelaterade data. Det framgår bland annat att hälften av alla yrkesverksamma svenskar har tappat bort en USB-enhet, och samtidigt att 80 procent faktiskt inte känner till att GDPR även berör data som lagrats på just hårdvara. Undersökningen visar slutligen att 71 procent av respondenterna inte har för avsikt att göra mer för att säkerställa sin datasäkerhet inför införandet av GDPR.

– Vi ser en stor fara i att det finns en så pass låg kunskap kring säkerhetstänk på svenska företag. Att GDPR snart träder i full kraft innebär att många svenska företag riskerar böter på mångmiljonbelopp ifall de inte skärper sig – och där ingår kraven på att använda krypterad hårdvara när man lagrar känsliga uppgifter, säger Mikael Johansson på Kingston.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng