2017-12-03

8 av 10 företag behöver hjälp med IT-säkerheten

Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security.

80 procent av de svenska företagen öppnar upp för att lägga ut IT-säkerheten på tredjepartsleverantörer. De främsta anledningarna är bland annat bristen på intern kompetens och resurser. Det visar NTT Securitys Risk:Value Report, där 1350 beslutsfattare (ej inom IT) varav 100 i Sverige svarar på frågor om företagets datasäkerhet.

Enligt undersökningen använder bara 3 procent av de svenska företagen redan en tredjepartsleverantör för IT-säkerhet, vilket är den lägsta siffran i Europa. 80 procent överväger detta i framtiden eller har redan planerat att ta in extern expertis. Endast 10 procent svarar att de inte kommer att använda externa leverantörer. 7 procent svarade vet ej.

Undersökningen visade också att 25 procent av de företag som behöver extern hjälp med IT-säkerheten anger att kompetensen internt är för låg och 34 procent angav att de inte har tillräckligt med resurser.

– IT-hoten fortsätter att öka och om inte företag har beredskap för att hantera en attack kan det leda till allvarliga konsvekvenser för hela verksamheten. Med en tredjepartsleverantör har du 24-timmarsskydd och tillgång till expertis och modern teknik. Det här är kunskap som är mycket dyrt för företagen att ha internt, liksom att det är svårt att hitta kompetensen på arbetsmarknaden, säger Henrik Davidsson, försäljningsdirektör på NTT Security.

Under maj 2018 införs GDPR (General data protection regulation), eller dataskyddslagen, som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Det kommer att ställa nya krav på företag, myndigheter och organisationer. I samma undersökning anger svenska företag att de behöver hjälp av en tredjepartsleverantör med datalagring (33 procent) och stöd med datahanteringen (33 procent) samt att 42 procent anger att GDPR är en risk för verksamheten.

– GDPR träder i kraft om sex månader och många företag blickar nu mot externa säkerhetsföretag för att ta hand om deras datahantering. Om det inträffar något som riskerar att personuppgifter hamnar i orätta händer blir det höga straffavgifter, vilket företagen vill undvika till största möjliga mån, säger Henrik Davidsson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng