2020-12-15

300 000 kr i sanktionsavgift mot bostadsbolag

Datainspektionen utfärdar nu en administrativ sanktionsavgift på 300 000 kronor mot ett bostadsbolag som bedrivit olaglig kamerabevakning i ett flerbostadshus.

Datainspektionen har tagit emot ett klagomål om kamerabevakning i ett flerbostadshus som hör till bostadsbolaget Uppsalahem. Klagomålet gjorde gällande att det i huset fanns en säkerhetskamera riktad rakt mot den klagandes ytterdörr.

Myndighetens granskning visar att bostadsbolaget har satt upp en säkerhetskamera som filmar det våningsplan där klaganden bor. I kamerans upptagningsområde syns två lägenhetsdörrar tydligt i bild, varav den ena tillhör klaganden och den andra tillhör en boende i huset som varit utsatt för störningar och trakasserier.

Bostadsbolaget uppger att syftet med kameran är att komma tillrätta med de ordningsstörningar som har pågått i trapphuset under en längre tid.

– Men det sätt som kameran varit monterad, på fastighetens första våningsplan, innebär att alla boende i huset blivit föremål för bevakning på väg till och från sin bostad. Detta gäller särskilt för klaganden och boenden i lägenheten intill klaganden, eftersom deras lägenhetsdörrar så tydligt ingår i kamerans upptagningsområde. Även om bolaget haft ett betydande bevakningsintresse, så väger de boendes rätt att inte bli övervakade tyngre, säger Gustav Linder som är jurist på Datainspektionens kameragrupp.

Datainspektionen konstaterar i sitt beslut att det rört sig om olaglig kamerabevakning av privatpersoner i sin hemmiljö och att kamerabevakningen av boendes lägenhetsdörrar och delar av deras bostäder är särskilt integritetskänslig. Myndigheten utfärdar därför en sanktionsavgift på 300 000 kronor mot bostadsbolaget.

Bostadsbolaget har upphört med kamerabevakningen ifråga.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng