2017-12-23

2017 säljs säkerhetselektronik för 246 miljarder kronor

Videoövervakning dominerar försäljningen på den globala marknaden för fysisk säkerhet.

Tillväxten i den fysiska säkerhetsbranschen ökar, enligt en ny rapport från marknadsanalysföretaget Memoori. Men det finns flera stora utmaningar, inte minst hur västerländska företag ska behålla lönsam-het när kinesiska företag pressar ner priserna och tar marknadsandelar.

Memooris rapport Physical Security Business 2017–2022 visar att det totala värdet av fysiska säkerhetsprodukter 2017 (fabrikspriser) är 29,2 miljarder dollar (cirka 246,6 miljarder kronor) – en ökning med cirka 5 procent sedan 2016.

Det innebär att tillväxten är mindre än toppåret 2014 men ändå större än de två senaste åren. För de senaste åtta åren har den årliga tillväxten varit 6,41 procent, och Memoori förutspår att marknaden kommer att uppgå till 41,27 miljarder dollar år 2022 med en årlig genomsnittlig tillväxt på 7,2 procent.

Proprietära system en risk
Memoori delar upp marknaden för fysisk säkerhet i videoövervakning, passerkontroll och inbrott- och perimetersystem. Passerkontroll har behållit sin genomsnittliga tillväxt på cirka 7 procent under de senaste tre åren och utgör 23,5 procent av hela marknaden för fysisk säkerhet. Det finns dock vissa tecken på att prispressen börjar bita, vilket kommer att påverka tillväxten negativt. Memoori konstaterar också att det verkar finnas en motvilja bland tillverkare att stödja öppna standarder för att skydda sin egen affär. Detta kan skada dem långsiktigt och öppna vägen för kinesiska tillverkare att ta över initiativet på en marknad som de nyligen börjat fokusera på.

Inbrott- och perimetersystem utgör 22 procent av hela marknaden för fysisk säkerhet. Den har sedan länge nått mognad men den ökande användningen av radar och termiska kameror bidrar till 2,5 procents tillväxt under 2017.

Video växer mer än väntat
Under 2017 beräknar Memoori marknaden för videoövervakningsprodukter till 15,87 miljarder dollar och den har en tillväxttakt på 5,9 procent. Videoövervakning utgör mer än hälften av hela marknaden för fysisk säkerhet. Prispress har ställt till med lönsamhetsproblem, framför allt för tillverkare i västvärlden. Den kommer att fortsätta och majoriteten av tillverkarna behöver se över sina affärsstrategier. Memoori tror att efterfrågan på kända varumärken inom enterprise-marknaden kommer att öka tack vare bland annat att de tre produktkategorierna integreras allt mer.

Storleken avgörande
Det finns stora tekniska och kommersiella utmaningar som påverkar tillverkarna och formen och strukturen på deras verksamhet kommer att förändras betydligt under de kommande fem åren enligt rapporten. Inte minst handlar det om hur videoövervakningsföretagen kan fortsätta att vara lönsamma och överleva “race to the bottom”. Klyftan mellan de stora och de flera hundra mindre leverantörerna blir större för varje år samtidigt som vinstmarginalen faller och gör att den storlek som bolagen måste ha för att överleva hela tiden ökar. Det här gäller framför allt inom videoövervakning, men inom fem år kommer det även gälla passersystem och larm enligt rapporten.

Inom videoövervakning har två kinesiska tillverkare pressat priserna, byggt upp stor volym och skillnaden i storlek mellan dem och västerländska företag är så stor i dag att det verkar högst osannolikt att det kommer gå att förändra. De västerländska bolagen kan inte konkurrera enbart på pris och det ger de kinesiska bolagen en dominerande ställning på marknaden.

Strategier
Eftersom varufieringen av videoövervakningsprodukter fortsätter krävs det en strategi som fokuserar på antingen volym på marknaden för små- och medelstora företag eller att bli ett starkt varumärke på enterprise-marknaden. Om fem år tror Memoori inte att er än fem företag kommer att kunna växa och må bra i båda dessa kategorier.

Stora företag som Axis Communications, Avigilon, Bosch, Panasonic och Hanwha kan minska sina marginaler tillräckligt för att behålla sina marknadsandelar. Men för att fortsätta vinna marknadsandelar måste de investera mer i innovativa produkter som erbjuder bättre TCO (Total Cost of Ownership), det vill säga är mer kostnadseffektiva över tid. Flera av dessa företag har förbättrat sin tillväxt och resultaträkning i år. De har sedan många år utvecklat strategier för att skapa starka varumärken med end-to-end-lösningar som är inriktade på ett antal vertikala marknader och de har starka sam- arbeten med andra företag. Detta är ett alternativ för att säkerställa en lönsam framtid som visat sig fungera för vissa leverantörer.

Fusioner och förvärv bland de ledande tillverkarna i västvärlden ses som en möjlig lösning för att matcha storleken på de kinesiska bolagen, men i bästa fall kan det bara kortsiktigt sakta ner utvecklingen mot en allt större volymfördel för de kinesiska bolagen. Strategiska samarbeten där man delar kostnaderna för att utveckla och marknadsföra nya produkter kan vara bra och det finns exempel på det i dag.

Specialisering i ett antal vertikala marknader är också en möjlig strategi för att överleva, särskilt nu när Internet of Things i byggnader blir allt hetare, men det kan också få företag att sälja direkt till slutkunderna och i förlängningen bli systemintegratörer där efterfrågan på deras tjänster snabbt ökar.

Memoori konstaterar dock att det finns andra faktorer som kan förändra marknaden, både möjligheter och hot som till exempel cybersäkerhet, mjukvarutjänster och deep learning- och AI-mjukvara och big data och att det gör förutsägelser om framtidens marknad mer komplexa.

Fotnot: För mer info om eller beställning av ”The Physical Security Business 2017– 2022” se: www.armedia.se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng