2019-09-23

Smarta byggnader och hem – Del 1 av 7

Videoövervakning, ID- och passerkontroll i pole postition

I dag finns det mycket fler sensorer i byggnader och mängden data som samlas in är mycket större än tidigare – byggnaderna är "smarta".

I dag finns det mycket fler sensorer i byggnader och mängden data som samlas in är mycket större än tidigare – byggnaderna är "smarta".

I dag finns det mycket fler sensorer i byggnader och mängden data som samlas in är mycket större än tidigare – byggnaderna är ”smarta”. Passerkontroll, identitetshantering och videoövervakning spelar alla en viktig roll för smarta byggnader.

– Om du vill se över hur du använder byggnaden, om det är mycket trafik vid vissa dörrar och hur du ska positionera din säkerhetspersonal – då har passerkontroll definitivt en roll säger John Szczygiel, från Brivo.

Enligt Marketandmarkets kommer den globala IoT smart buildingmarknaden att nå 51,5 miljarder dollar år 2023 och automationssystem för smarta byggnader kommer att ha en genomsnittlig årlig tillväxt på mer än 48 procent fram till 2023. Nordamerika leder marknaden för IoT smart buildings med cirka en tredjedel av den totala försäljningen. Plattformar för building managementsystem (BMS) kan samla stora mängder data från olika typ av utrustning och applikationer och hantera dem via en enda plattform.

Informationshantering

David Sullivan
David Sullivan

David Sullivan, VD för Vanderbilt International, menar att passerkontroll kan bidra till smarta byggnader på många sätt.

– Du kan hantera identiteter och du kan reagera på när någon uppför sig märkligt och använda den informationen i din smart building-applikation, säger han.

Ett exempel på det är att se vart en person tar vägen (med säkerhetskameror och VMS) och spåra honom eller henne genom hela byggnaden. Du kanske också vill kolla upp vad han eller hon gör med andra system eller teknik i byggnaden: beter sig personen märkligt eller ej?

– Hur som helst så kan du ta den informationen och integrera den i de andra systemen, säger David Sullivan.

John Szczygiel
John Szczygiel

John Szczygiel, Executive Vice President och Chief Operating Officer på Brivo, anser också att passerkontroll spelar en stor roll i smarta byggnader.

– Ja, eftersom det kan användas för att samla information och vara till hjälp när man adresserar en incident. Och när något händer i en byggnad och det måste göras en evakuering så spelar självklart passerkontroll en roll, säger han.

Cybersäkerhet viktigt

I fjol deklarerade IHS att elektroniska passerkontrollsystem är den typ av säkerhetssystem som främst integreras i BMS-plattformar. Och redan 2017 användes nästan 30 procent av försäljningen av passerkontrollutrustning – inklusive läsare, dörrkontroller och elektroniska lås – i en BMS-plattform enligt IHS.

Passerkontrollsystem kan samla in och tillhandahålla högkvalitativ information till BMS-plattformen, till exempel vilka som befinner sig i byggnaden, var de är och hur de rör sig i byggnaden. IHS betonar också att passerkontrollsystem och plattformar för identitetshantering är teknologi som ger startkommandot för de åtgärder som användaren måste vidta när en viss person har kommit in i en byggnad – och därför är de så viktiga.

Marknaden för IoT i byggnader förväntas nästan fördubblas från 2017 till 2021. Men med så många uppkopplade enheter och system betyder det förstås också att sårbarheten ökar och det gäller att ha en ordentlig cybersäkerhetsplan.

Integration med BMS

Pierre-Antoine Larrera de Morel
Pierre-Antoine Larrera de Morel

Pierre-Antoine Larrera de Morel, försäljningschef för Stid Group, betonar att passerkontroll i smarta byggnader har blivit en nödvändighet och är en integrerad del i building management-system. Han säger att det finns många företag som bygger mobila applikationer för användare som vill hantera smarta byggnader.

– Det är därför vi tillhandahåller mobila credentials (kodbärare) för att integreras i de befintliga building management-applikationerna. Det är väldigt viktigt att ha den flexibiliteten och ta säkerheten som finns i traditionell passerkontroll in i mobilapplikationerna för smarta byggnader, säger han.

Håkan Johansson är Axis Communications försäljningschef för norra Europa och han lyfter bekvämligheten som smarta byggnader ger genom att säkerhetslösningar och andra lösningar fungerar tillsammans.

Håkan Johansson
Håkan Johansson

– Tänk till exempel att någon ska besöka ditt företag, då kan du kan läsa av registreringsskylten när besökaren svänger in på parkeringen och då vet du att han eller hon har anlänt. Då går det att se till så att det printas en namnbricka och att personen som besökaren ska träffa redan är medveten om att besökaren har anlänt, säger han.

Sådana lösningar går förstås även att tillämpa i ett bostadshus.

Mobotix VD Thomas Lausten anser att passerkontroll har varit en inbäddad del av smarta byggnader under flera år. I framtiden tror han att passerkontroll kommer att ha en stor påverkan på smarta byggnader – precis som i dag – men den kommer att bli ännu smartare.

– Passerkontrollsystem rör sig iväg från det klassiska tänket och vi kommer att se integration med "deep learning" och även med cybersäkerhet. Dessa trender handlar inte bara om videoövervakning, utan också om vem som får komma in i byggnader, och här kommer vi att lägga starkt fokus och vi ser integrationsmöjligheter, säger Thomas Lausten.

Fysisk säkerhet

Baudouin Genouville
Baudouin Genouville

Baudouin Genouville är Supremas affärsutvecklingschef för EMEA och han anser att videoövervakning är ännu viktigare än passerkontroll när det gäller smarta byggnader, men att passerkontroll ger mycket bra information om vem en person är. Han menar också att "white listing" och "black listing" är två viktiga funktioner.

"White listing" kan göras med hjälp av passerkontroll eller biometri: en persons identitet bekräftas med hjälp av teknik och eftersom han eller hon finns på en "lista" över behöriga personer så ges access. Vid "black listing" å andra sidan används ofta videoövervakning enligt Baudouin Genouville. Den baseras på att det finns någon typ av databas med personer som inte ska ges access, till exempel kriminella, och om en sådan person identifieras kan videoövervakningssystemet följa vad personen gör.

Allt börjar med identiteten

Freddie Parrman
Freddie Parrman

Serilines VD Freddie Parrman betonar att "smart building management" alltid börjar med vem som kommer in i byggnaden. Därför är identifiering väldigt viktigt. I en smart byggnad finns ofta flera olika behörighetsnivåer beroende på användare.

– Alla delar av en smart byggnad kan tillhandahålla information som används som input i automatiserade eller halvautomatiska arbetsflöden. I synnerhet att ändra behörighetsnivåer för personer i arbetsflödet som måste utföra vissa uppgifter, säger Genetecs VD Pierre Racz.

Till exempel kanske en anställd måste passera in igenom byggnadens passersystem innan han eller hon kan göra en beställning eller betalning för företagets räkning – men inte hemifrån eller från ett annat land.

Spara energi – och pengar

Mer effektiv drift är ett nyckelkoncept för smarta byggnader. Varför ska lampor vara tända i ett tomt rum eller en outnyttjad del av en byggnad?

– Om du vill se över hur du använder byggnaden, beläggning, om det är mycket trafik vid vissa dörrar och hur och var du ska positionera din säkerhetspersonal, vilka delar av byggnaden som behöver mer underhåll – då har passerkontroll definitivt en roll i den smarta byggnaden, säger John Szczygiel från Brivo.

Videoövervakning har också en viktig roll i smarta byggnader. Med kameror som är baserade på en öppen plattform är det ganska enkelt att installera nya appar som kan köras direkt i kameran för att underlätta för mer en mer effektiv "building management".

Shengfu, Vivoteks chef för marknadsföring och produktplanering, påpekar att en kamera kan räkna människor och med hjälp av till exempel en "fisheye"-kamera går det att studera "heatmaps" och spåra varje enskild rörelse.

– Med "fisheye"-kameror kan vi få reda på hur många människor som finns i en byggnad eller var människorna vistas och befinner sig. Baserat på det kan vi styra luftkonditionering, belysning och ventilation och spara ström, säger Shengfu.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng