2023-04-03

Transportsäkerhet – Del 1 av 3

Färre transportstölder men fler dieselstölder under 2022

Under 2022 polisanmäldes 1 014 transportstölder, men mörkertalet är stort, enligt Larmtjänst då anmälningsbenägenheten är låg.

Under 2022 polisanmäldes 1 014 transportstölder, men mörkertalet är stort, enligt Larmtjänst då anmälningsbenägenheten är låg.

Under 2022 polisanmäldes 1 014 transportstölder, motsvarande siffra för 2021 var 1 316 stölder. Polisregion Syd är överlägset hårdast drabbat och står för hälften av alla anmälda brott. Det visar statistik från polisen.

Majoriteten av stölderna sker i södra Sverige, ofta koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg. Nordvästra Skåne står för 24 procent av de anmälda transportstölderna i Sverige. Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad utsatta för brott.

Enligt Larmtjänst är den vanligaste formen av transportstöld är så kallade ”kapellskärningar”. Det är kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i mjuka kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon.

Antalet anmälda transportstölder per år.
Antalet anmälda transportstölder per år.


Stort mörkertal

Enligt Larmtjänst finns dock sannolikt ett stort mörkertal i statistiken över transportstölder. Detta beror på att utländska chaufförer, som drabbas ofta, varken talar svenska eller engelska och tar ej kontakt med polis, samt att man inte orkar anmäla när till exempel intrång skett i lastutrymmet på en lastbil utan att tillgrepp har skett, eller när endast ett mindre tillgrepp skett. Andra anledningar kan vara att utsatta upplever att anmälan inte leder någonvart och att stulet gods upptäcks vara försvunnet, men det är högst oklart var i transportkedjan det har inträffat, och man väljer i stället att endast förlustanmäla.

Enligt en tidigare studie upplever så många som 70 procent av förarna brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige som ett problem.
Enligt en tidigare studie upplever så många som 70 procent av förarna brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige som ett problem.


Dieselstölderna ökade

Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under 2022 anmäldes 3 732 stölder av diesel ut fordonstank, vilket kan jämföras med år 2021 då det anmäl¬des 1 839 stölder av diesel ut fordonstank. Detta beror troligtvis på två faktorer; dels att antalet stölder under 2021 var på en temporärt låg nivå till följd av pandemin, dels att priset på diesel ökat kraftigt under 2022 sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Antalet anmälda stölder av diesel per år.
Antalet anmälda stölder av diesel per år.


Vägsamverkan ska minska brotten

Genom att arbeta förebyggande och underlätta anmälan av misstänkta brott genom Vägsamverkan är vår målsättning att öka tryggheten längs vägarna, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.
Genom att arbeta förebyggande och underlätta anmälan av misstänkta brott genom Vägsamverkan är vår målsättning att öka tryggheten längs vägarna, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Vad görs då för att förhindra transportstölder och öka anmälningsbenägenheten? 2021 tog Larmtjänst, tillsammans med polisen och Sveriges Åkeriföretag, initiativet till samverkansprojektet Vägsamverkan, med målet att minska kriminaliteten samt att öka tryggheten och trivseln efter vägarna.

Projektet fungerar ungefär som Båt- och Grannsamverkan som bygger på iakttagelser och insikten att vi alla är en del av lösningen. Genom ökad rapportering av tips och iakttagelser längs med vägen och vid rastplatser är målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

– Enligt en tidigare studie upplever så många som 70 procent av förarna brottsligheten mot yrkestrafiken i Sve¬rige som ett problem. Genom att arbeta förebyggande och underlätta anmälan av misstänkta brott genom Vägsamverkan är vår målsättning att öka tryggheten längs vägarna, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Tipstelefon ska öka anmälningsbenägenheten

Med Vägsamverkans tipstelefon hoppas Larmtjänst vd, Mats Galvenius, att fler tipsar om pågående brott och att brott på vägarna kan förebyggas bättre.
Med Vägsamverkans tipstelefon hoppas Larmtjänst vd, Mats Galvenius, att fler tipsar om pågående brott och att brott på vägarna kan förebyggas bättre.

Under 2022 lanserades Vägsamverkans tipstelefon dit allmänheten kan ringa in tips och iakttagelser om brott på vägarna. Alla tipsen hanteras av polisen.

Initiativet till tipstelefonen är ett svar på problemet med att många chaufförer upplever att det är svårt att lämna tips om misstänkta brott på vägarna.

– Det kan även upplevas svårt att använda sig av polisens webbaserade tipstjänst när man är ute på vägarna eftersom man då måste stanna sitt fordon för att kunna fylla i formuläret. Genom att lansera en tipstelefon, där man enkelt kan ringa in sina iakttagelser som sedan vidarebefordras till polisen så hoppas vi kunna få in fler tips som kan vara avgörande för att förebygga brott på vägarna, säger Mats Galvenius vd på Larmtjänst.

Anonyma samtal accepteras

Tipsen tas emot av ett bevakningsföretag som omgående registrerar tipset hos polisen. Man kan välja om man vill lämna sina kontaktuppgifter eller vara helt anonym. Exempel på tips som kan ringas in till Vägsamverkans tipstelefon (020-315 315) är exempelvis om man ser obehöriga personer röra sig bland uppställda långtradare på rastplatser, fordon som misstänks transportera stöldgods eller försök till stöld ur fordon, menar Larmtjänst. Är det ett pågående brott är det viktigt att alltid ringa 112.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med SecurityUser.com.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng