2022-12-15

Webbapplikationer största risken när statligt stödda cyberattacker ökar

Webbapplikationer är den allra största cybersäkerhetsrisken för företag enligt forskare på Cyentia Institute. Det framkommer i en ny rapport från F5 Labs .


I rapporten uppges av 56 procent av de största cyberattackerna de senaste fem åren har riktats mot webbapplikationer. Av dessa kan hela 57 procent kopplas till angrepp utförda av statsstödda cyberkriminella. Skadorna som de orsakat uppskattas till 4,3 miljarder dollar.

I Sverige säger PWC att hela 63 procent av svenska företag blev attackerade under 2020. Beda Grahn, chef för F5 Norden och Baltikum, kommenterar siffrorna i rapporten.

– Resultaten från rapporten stämmer väl överens med vår erfarenhet från den svenska marknaden, säger Beda Grahn som menar att Sverige är särskilt utsatt.

– Vi ligger i topp tre i världen inom digital mognad, men så långt ner som på 43:e plats när det gäller cybersäkerhet, enligt National Cyber Security Index. Vår höga digitala mognad och utbredda användande av applikationer gör oss extra sårbara i Sverige eftersom säkerheten inte följt med i vår snabbadigitala utveckling, säger Beda Grahn.

Omfattande källmaterial

Rapporten från F5 Labs heter “The State of the State of Application Exploits in Security Incidents”. Det är den mest omfattande analysen av flera olika datakällor och rapporter, bland annat från Cyentia Research Library, ett arkiv med över 2 500 offentligt publicerade forskningsrapporter från olika delar av säkerhetsbranschen.

Cyentia Institute fann att 56 procent av de största cybersäkerhetsincidenterna under de senaste fem åren är kopplade till någon form av problem med webbapplikationer. Att ta hand om dessa incidenter kostar mer än 7,6 miljarder dollar, vilket motsvarar 42 procent av alla ekonomiska förluster som registrerats som ”extrema cyberförlusthändelser”. Attacker mot webbapplikationer var också den allra vanligaste formen av dataintrång under sex av de senaste åtta åren.

Statligt understödda attacker

Det kanske mest i ögonfallande resultatet var dock att 57 procent av alla kända incidenter med webbapplikationer under de senaste fem åren kunde hänföras till statligt kopplade cyberkriminella. Det orsakade skador för 4,3 miljarder dollar.– Sommarens internationella IT-attack som lamslog Coop är bara ett exempel därfrämmande makt, i detta fall Ryssland, misstänks stå bakom attacken. Sverige måste verkligen ta det växande cyberhotet på allvar och snabbt rusta upp vårt cyberförsvar. Vi harkompetensen men vi behöver mer politisk vilja och framför allt organisation ochbeslutsfattning för att ett starkt cyberförsvar ska bli verklighet, kommenterar Beda Grahn.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng