2018-06-22

Var fjärde småföretagare utsatt för brott senaste tre åren

Fakturabedrägerier tillsammans med inbrott, stölder och snatterier är de vanligaste brotten som drabbar småföretag.

Nästan var tredje småföretagare i Sverige är rädd för att utsättas för brott i sitt företagande, visar en ny undersökning från Visma. Så många som var fjärde småföretagare uppger att de har utsatts för något brott under de senaste tre åren.

Undersökningen genomfördes via e-post till omkring 17 500 småföretag mellan den 18 och 30 april 2018. Sammanlagt svarade 1 313 företag på frågorna. Den geografiska spridningen av de svarande motsvarar ett statistiskt urval.

– Förutom att det är djupt obehagligt att utsättas för brott är det både dyrt och tidskrävande att försöka skydda sig. Småföretagare får ta ett orimligt stort ansvar för allt från säkerhetslösningar till kostnader kopplade till sjukskrivningar och rättegångar, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Vismas undersökning visar att nästan var tredje småföretagare i Sverige, 30 procent, är rädd för att utsättas för brott i sitt företagande. Samtidigt uppger var fjärde småföretagare, 24 procent, att de har utsatts för brott under de senaste tre åren.

– Småföretagare som känner sig trygga får en konkurrensfördel, eftersom de kan lägga tid på att utveckla sina verksamheter i stället för att försöka skydda sig mot brott. Det stärker företagsklimatet och borde därför vara en viktig fråga för såväl politiker som myndigheter, säger Boo Gunnarson.

De vanligaste brotten som drabbar småföretagare är enligt Vismas undersökning inbrott, stölder och snatterier, följt av fakturabedrägerier.



Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan