2022-03-09

Vägsamverkan lanserar tipstelefon för brott på väg

Genom olika enkätundersökningar som gjorts inom projektet har det bland annat framkommit att många chaufförer upplever att det är svårt att lämna tips om misstänkta brott på vägarna. Foto: Andreas Kindler

För att förebygga stöldbrottslighet och öka tryggheten och trivseln längs vägarna har Larmtjänst, Sveriges Åkeriföretag och polisen startat Vägsamverkan. Nu lanseras även Vägsamverkans tipstelefon dit allmänheten kan ringa in tips och iakttagelser om brott på vägarna. Alla tipsen hanteras av polisen. 

Ökad uppmärksamhet och iakttagelse från de som vistas ute på vägarna, många gånger yrkeschaufförer men även allmänheten, är avgörande för polisen. Projektet Vägsamverkan bygger på samma koncept som Båt- och Grannsamverkan och fokuserar på brottsförebyggande åtgärder och ökad uppmärksamhet inom åkeribranschen.

Genom olika enkätundersökningar som gjorts inom projektet har det bland annat framkommit att många chaufförer upplever att det är svårt att lämna tips om misstänkta brott på vägarna.

– Det kan även upplevas svårt att använda sig av polisens webbaserade tipstjänst när man är ute på vägarna eftersom man då måste stanna sitt fordon för att kunna fylla i formuläret. Genom att lansera en tipstelefon där man enkelt kan ringa in sina iakttagelser som sedan vidarebefordras till polisen så hoppas vi kunna få in fler tips som kan vara avgörande för att förebygga brott på vägarna, säger Mats Galvenius vd på Larmtjänst. 

– Enligt en tidigare studie upplever så många som 70 procent av förarna brottsligheten mot yrkestrafiken i Sverige som ett problem. Genom att arbeta förebyggande och underlätta anmälan av misstänkta brott genom Vägsamverkan är vår målsättning att öka tryggheten längs vägarna, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

Tipsen tas emot av ett bevakningsföretag som omgående registrerar tipset hos polisen. Man kan välja om man vill lämna sina kontaktuppgifter eller vara helt anonym. Exempel på tips som kan ringas in till Vägsamverkans tipstelefon skulle kunna vara att obehöriga personer rör sig bland uppställda långtradare på rastplatser, fordon som misstänks transportera stöldgods eller försök till stöld ur fordon, menar Larmtjänst. Är det ett pågående brott är det viktigt att alltid ringa 112.

Under 2021 gjordes 1 316 polisanmälningar om transportstölder. Dock finns det ett mörkertal. Enligt polisen är den vanligaste formen av transportstöld kapellskärningar. Det handlar ofta om kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i mjuka kapell, öppnar olåsta/plomberade dörrar och lastar över gods till sina egna fordon, menar Larmtjänst.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng