2019-06-04

Utvärdering: Kamerabevakning gör Södra Sofielund tryggare

År 2015 gjordes en satsning med kamerabevakning för att minska brottsligheten i Södra Sofielund. Kameran på bilden är från annat håll.

Kamerabevakningen i Södra Sofielund i Malmö har lett till minskad brottslighet och ökad trygghet. Det visar en studie från Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.

– I dag räknas Södra Sofielund som ett av 23 utsatta områden i landet. Men med stöd av den positiva utvecklingen som skett och effekterna av kamerabevakningen räknar vi med att kunna strykas från listan inom en snar framtid, säger Hjalmar Falck som är utvecklingssamordnare i Fastighetsägare BID Sofielund.

År 2015 gjordes en satsning med kamerabevakning för att minska brottsligheten i Södra Sofielund. Med hjälp av ekonomiskt stöd från Brå genomfördes en utvärdering av satsningen med start 2016, av Malmö universitet, för att se hur kamerabevakningen påverkade den anmälda brottsligheten, hur boende i området upplevde problemen samt hur polisen uppfattade att bevakningen påverkat situationen och problembilden i området.

Statistik från polisen visade att antalet våldsbrott hade minskat och antalet egendomsbrott var oförändrat. Antalet anmälda narkotikabrott hade ökat, vilket tros bero på att polisen fått större möjligheter att identifiera och beivra dessa brott.

De poliser som intervjuades i utvärderingen upplevde att kamerorna haft en störande effekt på den öppna hanteringen och försäljningen av narkotika i området och att metoden blivit ett viktigt verktyg för polisen vid både ingripandeverksamhet, utredning och lagföring. Poliserna tyckte också att kamerabevakningen förbättrat arbetsmiljön för polisen när man arbetar i området.

Även boende och andra verksamma i området bedömde att brottsproblemen minskat, men man kunde inte riktigt bedöma om det var tack vare kamerorna eller de andra åtgärder som genomförts under en tid i området.

Källa: BråLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng