2018-08-23

Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018

Regeringen har fattat beslut om att en särskild utredare ska utvärdera de operativa räddningsinsatserna i samband med de omfattande skogsbränderna i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län.

Syftet med utvärderingen är att ta till vara erfarenheter och få ny kunskap inför liknande händelser i framtiden.

Till utredare utses Jan-Åke Björklund som tidigare har varit utredare i räddningstjänstutredningen.

– Läget har stabiliserats och risken för spridning eller nya bränder har minskat avsevärt. Arbetet kan fokusera på eftersläckning och nu är det tid att följa upp och utvärdera olika insatser så att vi kan bli ännu bättre att hantera liknande situationer i framtiden, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren ska bland annat utvärdera

  • samordning, samverkan och ledning av insatserna
  • användning av samhällets samlade resurser oc
  • kommunikation och information till allmänheten

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng