2019-10-01

Utredning ska leda till säkrare it-drift för myndigheter

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift. Utredaren ska bland annat lämna förslag på mer varaktiga former för en samordnad statlig it-drift och tydliggöra de rättsliga förutsättningarna för att på ett säkert sätt kunna anlita privata leverantörer av it-drift.

– En förbättrad samordning av den statliga it-driften, kan höja säkerheten och öka effektiviteten, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Det finns redan idag exempel på samordnad it-drift inom staten, bland annat den som sköts av Försäkringskassan åt vissa andra statliga myndigheter inom ramen för regeringsuppdraget att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift. Men enligt regeringen saknas det en övergripande bild av statliga myndigheters behov av sådan samordnad it-drift och hur behoven av säker och kostnadseffektiv it-drift tillgodoses i dagsläget.

Utredaren får i uppdrag att kartlägga och analysera statliga myndigheters behov av säker och kostnadseffektiv it-drift samt de säkerhetsmässiga och rättsliga förutsättningarna för samordnad statlig it-drift. Utredaren ska med utgångspunkt i analysen lämna förslag på mer varaktiga former för sådan samordnad it-drift, om det bedöms lämpligt ur ett säkerhetsperspektiv, och de författningsförslag som detta kräver.

Utredaren ska också analysera de rättsliga förutsättningarna för statliga myndigheter, kommuner och landsting att med bibehållen säkerhet anlita privata leverantörer av it-drift och vid behov lämna författningsförslag.

Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar, ska redovisas senast den 31 augusti 2020. Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 31 maj 2021.

Regeringen har även fattat beslut om att förlänga Försäkringskassans pågående regeringsuppdrag om att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift till och med 31 december 2022.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng