2019-05-28

Utökade möjligheter att ingripa mot drönare

Igår överlämnade Regeringen en proposition till riksdagen om förstärkt och förbättrat skydd för skyddsvärd verksamhet.

I propositionen föreslår regeringen vissa ändringar och kompletteringar av skyddslagens bestämmelser. Möjliga skyddsobjekt kompletteras med ytterligare skyddsvärda verksamheter som posthantering, alarmering, försörjning med livsmedel och andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap samt vissa militära fordon. Dessutom föreslås att fartyg som används för transport av kärnämnen, till exempel fartyget Sigrid, räknas som skyddsobjekt.

I propositionen föreslår regeringen också att möjligheterna för skyddsvakter att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt ska förtydligas och utökas.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng