2022-03-18

Utökad övervakning av personer som håller sig undan fängelse

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag till den pågående utredning som ser över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel. Det handlar bland annat om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation för att lokalisera personer som håller sig undan fängelse och andra påföljder.

Sedan oktober 2020 har en utredare i uppdrag att se över delar av lagstiftningen om hemliga tvångsmedel, i syfte att utöka möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel för att bekämpa allvarlig brottslighet.

– Användningen av hemliga tvångsmedel är central i bekämpandet av de kriminella miljöerna. På begäran av Polismyndigheten utökar vi nu utredningens uppdrag, så att den även ska överväga lagändringar som förbättrar möjligheterna att eftersöka personer som håller sig undan verkställighet av påföljder, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utöver de ursprungliga direktiven får utredningen följande i uppdrag:

  • särskilt bedöma om det finns ett behov av att ändra reglerna om underrättelse till enskild om användning av hemliga tvångsmedel
  • ta ställning till om och i så fall i vilka situationer hemlig övervakning av elektronisk kommunikation bör få användas för att lokalisera personer som är häktade i sin frånvaro efter att en förundersökning har avslutats eller som har uteblivit eller avvikit från verkställighet av påföljder
  • lämna förslag till författningsändringar som bedöms nödvändiga

¨


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng