2019-07-10

Känd rapport om gängkriminalitet frias från forskningsfusk

Expergruppen menar att anklagelserna mot forskarna Amir Rostami (på bilden) och Christofer Edling inte omfattas av begreppet oredlighet i forskning.

Den uppmärksammade rapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige från Institutet för Framtidsstudier frias från anklagelser om forskningsfusk.

Rapporten uppmärksammades för att den visade att antalet individer inom organiserad brottslighet och våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige var mycket större än tidigare studier visat. Enligt rapporten finns det över 15 000 individer i dessa miljöer och dessa har misstänks för över 500 000 brott mellan 1995 till 2016.

Två av de sex författarna, Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Amir Rostami, fil. dr. i sociologi vid Stockholms universitet, anmäldes dock för oredlighet i forskning med avseende på det arbete som utgör grund för rapporten.

Nu har Expertgruppen för oredlighet i forskning kommit med sitt utlåtande – ett led i den pågående utredning som görs av Stockholms universitet. Expertgruppen konstaterar att ingen av de anklagelser som framförs i ärendet är av sådan karaktär att de omfattas av begreppet oredlighet i forskning, oavsett om anklagelserna skulle vara riktiga eller inte.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng