2021-06-12

Uppdrag att utvärdera satsningen på 10 000 fler polisanställda

Regeringen har beslutat att ge Brå i uppdrag att följa upp och analy­sera sats­ningen på 10 000 fler anställda i Polis­myndig­heten under perioden 2016–2024.

– Regeringens satsning på 10 000 fler polisanställda är historisk, aldrig tidigare har polisen vuxit så mycket som nu. Fram till 2024 väntar vi oss upp emot 5 000 fler poliser i Sverige. Därför är det viktigt att följa upp hur tillskotten används inom Polismyndigheten och hur de bidrar till att förstärka myndighetens förmåga att utföra sina uppgifter. Uppdraget kommer att lägga en viktig kunskapsgrund för styrning och uppföljning för att säkerställa en fortsatt effektiv brottsbekämpning, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Uppdraget innebär att Brå ska kartlägga resursanvändningen inom Polismyndigheten och hur kapaciteten har utvecklats på olika områden, i bland annat ingripandeverksamheten, brottsutredningsverksamheten och den brottsförebyggande verksamheten. Kartläggningen ska även omfatta olika geografiska delområden såsom socialt utsatta områden och glesbygd. Brå ska också analysera utvecklingen av olika resultat- och verksamhetsindikatorer och göra en bedömning av resursökningarnas betydelse för resultatet och verksamheten.

Vidare ska Brå analysera i vilken utsträckning resurser har fördelats till hanteringen av grova brott, med inriktning på skjutningar och andra brott med koppling till kriminella nätverk och grov organiserad brottslighet, och hur detta har påverkat hanteringen av annan brottslighet. Även utvecklingen av resurser och resultat på området mäns våld mot kvinnor ska studeras.

Brå ska även studera hur Polismyndighetens kapacitet har utvecklats i relation till förhållanden såsom brottsutvecklingen och befolkningsutvecklingen, samt i den utsträckning det är möjligt, i jämförelse med andra länder.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med Polismyndigheten. Det ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 24 mars 2023 och den 18 oktober 2024. Uppdraget ska slutredovisas senast den 27 mars 2026.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng