2024-01-29

Uppdaterade råd kring utpressningsvirus

Grunden för att skydda sig mot cyberangrepp (inkluderat angrepp med utpressningsvirus) är att bedriva ett systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet, att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker, menar Cert.se.

Med anledning av att många svenska verksamheter påverkats till följd av en incident med utpressningsvirus vill CERT-SE informera om uppdaterade råd gällande den typen av angrepp.

Det gäller råd som kan användas både vid hantering av ett pågående angrepp, men även förebyggande åtgärder som varje verksamhet bör ha med i sina arbetsrutiner och verksamhetsplanering, för att på bästa sätt bygga, anpassa och underhålla sitt skydd mot angrepp.

CERT-SE följer löpande händelser i Sverige och närområdet där utpressningsvirus används. Även det nationella cybersäkerhetscentret NCSC-SE har löpande bevakning kring pågående händelser och har publicerat uppdaterade råd och rekommendationer.

Grunden för att skydda sig mot cyberangrepp (inkluderat angrepp med utpressningsvirus) är att bedriva ett systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet, att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker, menar CERT-SE. Mer information finns på CERT-SE:s och MSB:s webbplatser.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng