2020-10-19

Tullen ska få stoppa personer med stöldgods

Att Tullverket ska få ökade befogenheter att stoppa personer med stöldgods är något som efterfrågats länge.

Nu föreslår regeringen att Tullverket ska få utökade befogenheter att ingripa vid misstanke om brott. Till exempel kan det handla om att stoppa personer som misstänks föra ut stöldgods ur landet.

Regeringen skriver att förslaget är ett led i arbetet mot den organiserade brottsligheten. I praktiken ska det innebära att Tullverket kommer kunna ingripa när man misstänker till exempel människohandel, penningtvätt eller att stöldgods är på väg att föras ut ur landet. Både Tullverket och Polismyndigheten har efterfrågat detta och bara för knappt två veckor sedan riktade Larmtjänsts VD Mats Galvenius tuff kritik mot att regeringen inte tar tag i frågan med ökade befogenheter för Tullverket att stoppa utförsel av stöldgods.

Enligt dagens regler har Tullverket endast möjlighet att ingripa mot misstänkt brottslighet i de fall där myndigheten har befogenhet att utreda brottet. Det gäller bland annat smuggling av narkotika, vapen eller explosiva varor. Genom det här förslaget får Tullverket rätt att ingripa vid misstanke om alla typer av brott, även där myndigheten inte har befogenheter att utreda brottet. Förslaget har skickats ut på remiss till den 18 december 2020.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng