2021-05-24

Uppdaterad guide för att terrorskydda evenemang

Målet med guiden är att öka förståelsen och kompetensen att skapa säkra kultur- och sportevenemang. Foto: Sören Andersson

Säkerhetsguide för evenemang som MSB tog fram 2008 lanseras nu i en ny uppdaterad version. Förutom olycksförebyggande planering innehåller guiden nu även delar som behandlar skydd mot terrorism och andra antagonistiska hot samt brottsprevention. 

Även om pandemin satt evenemangsbranschen på tillfällig paus har utvecklingen för branschen pekat stadigt uppåt under många år. Guiden vänder sig till både myndigheter och arrangörer. Den har använts brett för att skapa trygga, säkra och välkomnande evenemang. Målet med guiden är att öka förståelsen och kompetensen att skapa säkra kultur- och sportevenemang. Den kan till exempel användas som ett verktyg, uppslagsverk, diskussionsunderlag eller som ett utbildningsmaterial.

– Guiden samlar och förklarar de regler eller praxis som finns och ger strategier, verktyg och tips om hur man kan gå tillväga för att anordna säkra evenemang, säger Petter Säterhed som arbetar med säkerhet i offentlig miljö på MSB.

MSB fick 2019 i uppdrag att öka tryggheten och säkerheten i offentliga miljöer där det vistas många människor i syfte att minska sårbarheten mot antagonistiska hot och terrorism. I den nya utgåvan av Säkerhetsguide för evenemang ges kunskapshöjande stöd även på det området.

– Det är viktigt att åtgärder är proportionerliga och tar hänsyn till andra viktiga faktorer som till exempel framkomlighet, ekonomi och effektivitet. Alla evenemang är unika och behöver planeras utifrån sina speciella förutsättningar. Här kan guiden fungera som en utgångspunkt, ett stöd eller som ett diskussionsunderlag, säger Petter Säterhed.

Uppdateringen har skett i samarbete med Polismyndigheten och i nära dialog med en stor grupp sakkunniga från både myndigheter och bransch.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng