2022-01-05

”Ta kampen mot ligorna på allvar”

Att ligorna får härja fritt undergräver förtroendet för rättsstaten, menar Ann Hassel Tano.

Den internationella, organiserade brottsligheten rör sig mer eller mindre fritt i Sverige. Hur är det möjligt att alla är överens om krafttag men att det ändå inte händer någonting? Det skriver Ann Hassel Tano, utredningschef på försäkringsbolaget If i en debattartikel i SvD.

Om du inte själv fått bilen eller ratten stulen känner du säkert någon som fått det. Att ligorna får härja fritt undergräver förtroendet för rättsstaten. Och mycket skulle lösas av en rad enkla, uppenbara åtgärder, som det redan finns brett politiskt stöd för, menar Ann Hassel Tano.

Hon skriver: ”Bara 6 procent av bilstölderna klaras upp. Det är ändå väsentligt högre än bildelsstölderna, där bara 0,7 procent leder till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Att stjäla katalysator, strålkastare, ratt eller navigator ur svenska bilar är praktiskt taget riskfritt”

Polisen uppskattar att 90 procent av bil- och bildelsstölderna utförs av internationell organiserad brottslighet.

”En majoritet i riksdagen  har skickat tillkännagivanden till regeringen om att ta stöldligorna på större allvar. Regeringen gav så sent som 1 augusti ökade befogenheter att ingripa mot misstänkt brottslighet, i uttalat syfte att stärka arbetet mot bland annat internationella stöldligor. När regeringen presenterade budgetpropositionen för 2022 talades mycket om att stärka de brottsbekämpande myndigheternas förmåga. Men tullreformen är otillräcklig. Inga nya resurser gavs för utförselkontroller, så effekten blir begränsad. I budgeten prioriteras andra saker”, skriver Ann Hassel Tano.

Hon konstaterar också att i Norge har lagstiftningen en ”maffiaparagraf”, i syfte att komma åt organiserad brottslighet.

"Brott som kan knytas till organiserad brottslighet ska automatiskt bestraffas dubbelt. Antalet bilstölder i Sverige är 10 gånger högre än i Norge. Det är ingen slump. Det är hög tid att göra något åt brottsligheten. Om alla är överens kan det inte vara omöjligt att enas om reformer som faktiskt har effekt. Prata med varandra, och prata med oss", avslutar hon.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng