2022-09-27

”Sverige måste stärka den nationella säkerheten”

För att förstärka kontrollen över nationella tillgångar och förmågor föreslår Patent- och registreringsverkets generaldirektör Peter Strömbäck att cybersäkerheten måste stärkas.

Strategisk hantering av immateriella tillgångar är inte bara avgörande för Sveriges konkurrenskraft utan också för vår nationella säkerhet och cybersäkerheten måste stärkas. Det menar Peter Strömbäck, generaldirektör för Patent- och registreringsverket.

Kunskapen kring immateriella tillgångar är tyvärr relativt låg hos såväl forskare vid universitet och högskolor som hos små och medelstora företag och offentliga aktörer, skriver Peter Strömbäck i en debattartikel i Altinget.

Och för att förstärka kontrollen över nationella tillgångar och förmågor menar Patent- och registreringsverket att cybersäkerheten måste stärkas i Sverige.

”Staten behöver ta ett större ansvar vid offentlig finansiering av forskningsprojekt genom att ställa krav på den som tar emot finansiering. Det måste finnas en strategi hos mottagaren för hantering av de tillgångar och värden som skapas med hjälp av immateriella rättigheter, avtal, informations- och cybersäkerhet. Stöd och beslutsprocesser bör upprättas för att säkerställa att svenska statens intressen tillgodoses vid internationalisering, direktinvesteringar och systemexport. Kontroll över nationella förmågor, som kunskap, forskningsresultat och teknologi har stor betydelse för Sveriges säkerhet” skriver han.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng