2021-05-26

Sverige har näst flest dödsskjutningar i Europa

Fram till 2017 var det endast Kroatien som hade högre nivåer av dödligt våld med skjutvapen. Efter 2017 ingår färre länder i undersökningen och då ligger Sverige i topp. Arkivbild.

Sverige har en mycket dyster trend med dödsskjutningar. Fram till 2017 var det endast Kroatien som hade högre fler dödsskjutningar enligt Brå.
– Sverige har flyttats från att ligga nästan i botten av listan till att ligga väldigt högt upp, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå.

Brå redovisar en ny studie i dag som visar att den stora ökning av det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige sedan millennieskiftet syns inte i något annat av länderna som ingår i studien. Fram till 2017 var det endast Kroatien som hade högre nivåer av dödligt våld med skjutvapen. Efter 2017 ingår färre länder i undersökningen och då ligger Sverige i topp.

Regeringen har gett Brå i uppdrag att kartlägga nivåer och trender i dödligt våld med olika våldsmetoder, med särskilt fokus på skjutvapen. En sådan beskrivande studie besvarar inte frågor om varför denna utveckling sker just i Sverige. I forskningen pekar man dock på ett antal riskfaktorer som kan orsaka plötsliga uppgångar i dödligt våld.

– Det handlar exempelvis om illegala drogmarknader, kriminella gäng eller lågt förtroende för polisen i vissa områden. Men sådana riskfaktorer finns även i vissa andra europeiska länder, utan att dessa länder haft samma utveckling av det dödliga skjutvapenvåldet som vi haft i Sverige, säger Klara Hradilova Selin.

Av dödskjutningarna äger 8 av 10 rum i kriminella miljöer.
Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng