2023-03-11

Sverige deltar i Natoledd krishanteringsövning

Natos krishanteringsövning Crisis Management Exercise (CMX) pågår den 9–15 mars 2023. Syftet med CMX är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario. Årets övning fokuserar på krishantering och kollektivt försvar. 

Sverige har deltagit i Natos CMX-övningar sedan 1997, men detta är första gången som Sverige deltar som inbjuden medlem till Nato (så kallad invitee). Ett av huvudsyftena med Sveriges deltagande i årets övning är att öva rutinerna för dialog, samverkan, informationsutbyte och koordinering av verksamhet mellan Sverige och Nato vid ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. 
Tjänstemän från Regeringskansliet samt Sveriges delegation vid Nato deltar vid övningen. Även Försvarsmakten och MSB deltar. Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 30 medlemsstater, personal vid Natos högkvarter i Bryssel och vid Natos militära högkvarter SHAPE i Mons.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng