2021-01-13

Svenska IT-ansvariga ligger efter i säkerhetsarbetet

41 procent köper hela IT-säkerhetsfunktionen som tjänst.

En global undersökning visar att svenska IT-ansvariga har dåligt självförtroende när det gäller den egna organisationens förmåga att motverka cyberhot. På frågan om hur uppdaterade de är när det gäller att möta cyberhot svarar 29 procent att de ligger betydligt efter. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 11 procent.

Undersökningen visar att endast 42 procent av de svenska företagen upplever att de ligger i fas eller före i IT-säkerhetsarbetet. Resterande 58 procent upplever att de ligger efter eller betydligt efter. Bland övriga länder säger i genomsnitt 72 procent att de ligger i fas eller steget före i IT-säkerhetsarbetet.

I IT-säkerhetsföretaget Sophos rapport ”Cybersecurity: The Human Challenge” framgår också att IT-chefer i organisationer som drabbats av ransomware är nästan tre gånger så benägna att känna sig betydligt efter när det gäller att förstå cyberhot, jämfört med kollegor som inte påverkats av attacker (17 procent mot 6 procent).

Svenska företag utmärker sig också genom att en stor andel köper hela IT-säkerhetsfunktionen som tjänst – 41 procent. Det kan jämföras med det globala genomsnittet på 22 procent. 

– Att så många väljer en outsourcad IT-säkerhetsfunktion kan handla om att man upplever säkerhetsfrågan som näst intill omöjlig att hantera effektivt med egna resurser. Det ska också ses mot bakgrund av att nästan hälften av de svenska företagen uppger att rekrytering och förmågan att behålla IT-säkerhetsexperter är den största utmaningen i IT-säkerhetsarbetet. Vi ser även hur självförtroendet undergrävs hos de företag som drabbats av ett framgångsrikt cyberangrepp. Där blir man snabbt medveten om värdet av kompetens inom IT-säkerhet, säger Per Söderqvist, IT-säkerhetsexpert på Sophos. 

Undersökningen ”Cybersecurity: The Human Challenge” bygger på information från 5 000 IT-ansvariga vid företag i tjugosex länder, däribland USA, Storbritannien, Kina, Japan, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Italien, Indien och Sverige. I Sverige medverkade 100 IT-ansvariga. Samtliga medverkande arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng