2022-05-24

Svenska företag bland de mest försäkrade mot cyberbrott

91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp.

Samtidigt som kostnaderna för företag som drabbas av ransomware ökat mycket kraftigt väljer många företag att teckna en försäkring mot cyberbrott. Sverige kommer på en delad andraplats i en global studie om andelen företag som tecknat försäkring. 

91 procent av de svenska företagen har någon form av försäkring mot cyberangrepp. Endast Chile har en större andel – 94 procent. Israel har den lägsta andelen försäkrade företag med 66 procent.

I studien som omfattar svar från totalt 5 600 IT-ansvariga i 31 länder framgår att nästan alla företag får ersättning från sin cyberförsäkring. Det globala genomsnittet visar att företagen i 98 procent av fallen fått någon form av ersättning från sin försäkring. 

Studien visar samtidigt att nästan alla företag (97 procent) som försäkrats också gjort förändringar för att förbättra sina försäkringsvillkor. Nästan lika många (94 procent) upplever att det blivit svårare att teckna en cyberförsäkring och i 34 procent av fallen säger de medverkande företagen att det finns undantag i den egna försäkringen.

– I dag inser de flesta företag att ett cyberangrepp kan slå hårt och få svåra konsekvenser för verksamheten. Mot den bakgrunden är det rimligt att skaffa sig ett försäkringsskydd. Det mest positiva är samtidigt att försäkringsfrågan bidrar till att fler företag arbetar aktivt för att höja den egna säkerheten. Att förebygga och stoppa angreppen är fortfarande betydligt bättre än att luta sig mot en försäkring. Även om man som drabbad får ersättning täcker det sällan den totala kostnaden för angreppet, säger Revo Biglarian, ansvarig för Sophos i Sverige, som ligger bakom studien.

I studien framgår det att allt fler företag får ersättning för att hantera följderna av ett angrepp medan allt färre får ersättning för att betala själva lösensumman. Under de två senaste åren har andelen företag som ersatts för att hantera kostnaderna som angreppet medför ökat från 67 procent till 77 procent. Andelen företag som får ersättning för lösensumman de betalat har däremot minskat från 44 procent till 40 procent. 

– Rådet är fortsatt att inte betala lösen. Det är av flera skäl inte hållbart. Dels för att det göder hela den ljusskygga industri som profiterar på ransomware, dels för att en betalning inte på något vis garanterar att man får tillbaka sin data. Att teckna en försäkring främst för att ha råd att betala lösen är därför ingen bra idé. Det är betydligt smartare att se över och höja den egna säkerheten. Skulle man ändå drabbas kan försäkringen vara ett sätt att minska kostnaden för att städa upp, säger Revo Biglarian. 

Av de 5 600 IT-ansvariga som medverkade i studien var 100 från Sverige. Samtliga arbetar i organisationer med mellan 100 och 5 000 användare.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng