2020-05-14

Svenska företag betalar mest i världen vid ransomeware-attacker

50 procent av de svenska företag som fått sin data krypterad uppger att de betalat lösensumman, enligt en ny studie.

Sverige är det land som efter Indien har störst andel företag som betalar lösensumman vid angrepp med gisslanprogram (ransomware). Dessutom betalar svenska företag mest i världen för att hämta sig från angrepp.

– Sverige utmärker sig verkligen och det finns uppenbarligen en stor förbättringspotential i många organisationer. Det är inte hållbart att fortsätta gå cyberkriminella till mötes på det här viset. Attackerna lär knappast avta och de blir dessutom allt mer sofistikerade. Det behövs bättre kunskap samtidigt som företagen behöver ta till sig av de lösningar som minskar risken för att drabbas av gisslanprogram, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

Securityuser.com rapporterade i går om Sophos globala studie som visar att kostnaden för att återställa förlorad information vid ransomeware-attacker i genomsnitt är cirka 14 miljoner kronor för företag som betalar. Företag som däremot återställer filerna på annat sätt lägger ut i genomsnitt drygt 7 miljoner kronor.

Förutom själva lösensumman ingår kostnader för bland annat driftstörningar, merarbete, förlorade affärsmöjligheter och ökade verksamhetskostnader. Efter Sverige är Japan det land där företag i genomsnitt betalar mest för angrepp med gisslanprogram. I andra änden av skalan finns länder som Sydafrika, Tjeckien och Polen där företagen betalar minst. 

Anledningen till att Sverige och Japan ligger i topp kan enligt Sophos delvis bero på att det är länder med relativt höga lönekostnader. Det påverkar i sin tur negativt när företag ska ta sig an det ofta tidsödande arbetet med att åtgärda attacker och återställa.

I genomsnitt säger sig 26 procent av de företag som fått sin data krypterad ha betalat lösensumman. I Sverige är motsvarande siffra 50 procent. Det överträffas endast av Indien där hela 66 procent av de företag som drabbats betalar lösensumma. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng