2021-03-31

”Svensk polis behöver nya verktyg mot gängen”

Rikspolischefen, Noa-chefen och regionpolischefen i Stockholm menar att svensk polis måste få tillgång till nya verktyg för att möta hotet från den organiserade brottsligheten.

Anders Thornberg, rikspolischef, Johan Olsson, chef nationella operativa avdelning (Noa) och ställföreträdande rikspolischef och Mats Löfving, regionpolischef Stockholm och ställföreträdande rikspolischef, betonar i en debattartikel i DN vikten av att kunna använda hemlig dataavläsning för att nå toppen av de kriminella nätverken.

De lyfter fram hur fransk polis knäckte kommunikationsverktyget Encrochat och lägger fram tre förslag för att den svenska polisen ska få samma förutsättningar som i andra europeiska länder: investeringar i ny teknik, ny lagstiftning som gör det möjligt att proaktivt inhämta information och mer resurser till FRA, som på så vis kan stötta polisen bättre.

”Tillsammans med tillväxten och rekryteringen av fler polisanställda skulle detta leda till att samhället återtar förmågan att upprätthålla ordning och bekämpa brott på såväl gator och torg som på cyberområdet”, skriver de i debattartikeln.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng