2021-08-27

Svensk Handel: ”Butiker nekas tillträdesförbud på felaktiga grunder”

Nästan var fjärde butik utsattes för hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden.

Efter att sju av tio butiker har fått avslag på sin ansökan om tillträdesförbud måste Åklagarmyndigheten se över tillämpningen av lagen. Dagens ordning inte är rättssäker, skriver Svensk Handels vd Karin Johansson i en debattartikel.

Att Åklagarmyndigheten ställer krav på tidigare fällande domar för att döma ut ett tillträdesförbud går helt på tvärs med lagens intention och riskerar att göra den tandlös, menar Karin Johansson i en debattartikel i Dagligvarunytt.

Nästan var fjärde butik utsattes för hotfullt beteende från besökare eller kund, enbart den senaste månaden, enligt Svensk Handels senaste Trygghetsbarometer. ”Riksdagens beslut om att införa ett tillträdesförbud från 1 mars var efterlängtat. Svensk Handel har under lång tid drivit på för att butiksägare ska få rätt att porta de som vid upprepade tillfällen stjäl eller trakasserar butikens personal. Det är en viktig markering att rättsstaten står på företagarens sida i kampen mot de kriminella plågoandar som tär på butikens ekonomi och utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem. När tillträdesförbudet väl är utdömt begår den kriminella ett allvarligt brott i samma stund som han sätter sin fot över tröskeln till butiken”, skriver Karin Johansson.

Men efter att Svensk Handel tittat närmare på 200 ansökningar visar det sig att 70 procent fick avslag på sin ansökan. ”Givetvis ska varje fall prövas noga rättsligt men här är det uppenbart att åklagarna avslår tillträdesförbud på felaktiga grunder. I minst en tredjedel av fallen motiveras beslutet med att det saknas tidigare fällande domar, ett resonemang som leder till ett moment 22 eftersom brott i butik ofta inte tas på allvar och att anmälningar läggs ned på löpande band, trots att god bevisning ofta finns. Detta skapar också en negativ spiral där handlarnas uppgivenhet leder till att många brott inte ens polisanmäls”, skriver Karin Johansson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng