2020-01-07

Studie: Kamerabevakning mer effektivt i säkerhetsföretagens regi

Kamerabevakning är mer effektivt när den bedrivs av privata säkerhetsföretag än när den bedrivs av polis. Det visar en ny internationell forskningsöversikt publicerad i Journal of Contemporary Criminal Justice.

Grunden för studien är en databas bestående av utvärderingar från 165 kamerabevakningsprojekt i ett antal olika länder, inklusive Sverige. De brittiska och amerikanska forskarna delade in projekten i tre kategorier: de som bedrevs av poliser, de som bedrevs av både poliser och civil säkerhetspersonal samt de som bedrevs helt och hållet av privata säkerhetsföretag.

I genomsnitt ledde kameraövervakning till en minskning av brott med 18% när den bedrevs i säkerhetsföretagens regi. Detta kan jämföras med kamerabevakning som bedrevs i polisiär eller blandad regi, som bara minskade brott med 14% respektive 7%.

– Det är viktigt att ha i åtanke att alla typer av system – de som drevs av polis, de blandade, och de som drevs privat – ledde till minskad brottslighet. Det tyder på att kamerabevakning kan spela en viktigt roll i initiativ för att minska brott, säger Eric Piza, kriminolog vid City University of New York, och en av forskarna bakom rapporten.

I forskningsöversikten framhåller forskarna att det finns ett behov av att bättre förstå varför kamerabevakning är mer effektivt när det bedrivs för av säkerhetsföretag.

”Beror det på den specialiserade utbildningen som säkerhetspersonal får? Har det något att göra med de specifika instruktionerna och uppgifterna som tilldelas säkerhetspersonal? Har det att göra med den övergripande styrningen av säkerhetspersonal? Tyvärr kunde dessa frågor inte undersökas som en del av denna översyn”, skriver de i rapporten.

Enligt Eric Piza är det viktigt att ha i åtanke att privata kamerabevakningssystem ofta är avsedda för mindre geografiska områden än offentliga system som drivs av polisen.

– Då polisiär kamerabevakning ofta sker på relativt stora områden kan operatörerna ha svårt att hinna med att bevaka alla riskområden, säger Eric Piza.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan