2022-04-18

”Strategi behövs för att slippa gå vilse i molnet”

Artikelförfattarna uppmanar den svenska regeringen att börja ta fram en nationell strategi kring användningen av molntjänster.

Molntjänster kan ge juridiska problem och säkerhetsrisker och Sverige borde snabbt stärka motståndskraften i den digitala infrastrukturen vid extrema händelser, skriver tre IT-experter på DN debatt.

Molnet har uppenbara  fördelar, men det skapas också nya typer av utmaningar med molntjänster, menar Daniel Akenine,  nationell teknikchef, Microsoft Sverige, Patrik Oksanen,  senior fellow, Frivärld och strategisk rådgivare, Fores, samt Johan Magnusson, professor vid Göteborgs universitet.

”Utmaningar relaterade till vilken lagstiftning som gäller vid internationell datalagring (datasuveränitet) och risker kring att lagra stora mängder av data på en plats (koncentrationsrisker). Ytterligare utmaningar kopplade till tredjelandsöverföringar, underrättelseinhämtning och brottsbekämpning kan också nämnas” skriver de tre i en debattartikel i DN.

Länder som Storbritannien, Frankrike och Italien har skapat strategier för hur man använder molntjänster på sätt som minskar riskerna för störningar. Artikelförfattarna uppmanar den svenska regeringen att börja ta fram en nationell strategi kring användningen av molntjänster ”med syfte att stärka motståndskraften i den digitala infrastrukturen vid extrema händelser och som en del av totalförsvaret”.

Strategin bör bestå av tre delar: utveckla en nationell  analysmetod kring användningen av molntjänster som innehåller både möjligheter och risker, dela upp it-tjänster i olika klasser beroende på deras funktion i samhället och använd den framtagna analysmetoden för att föreslå åtgärder som ökar motståndskraften, samt inrätta en reservplan för molntjänster som bygger på att ha en förmåga att hantera oväntade händelser, avslutar artikelförfattarna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng