2017-10-16

Stor ökning av båtmotorstölder i Västsverige och Stockholm

Mellan den 1 januari och 30 september har det polisanmälts 2187 stulna båtmotorer. Detta är en ökning med 13 procent jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst har sammanställt.

Stöld av båtmotorer fortsätter öka och mest utsatta är polisregion Väst och polisregion Stockholm. I region Väst har det anmälts 606 stulna båtmotorer vilket är en ökning med 63% jämfört med samma period 2016. I region Stockholm har det anmälts 736 stulna båtmotorer, en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2016. I Region Syd och region Bergslagen ser man en klar minskning.

– Tyvärr är det fortsatt mörka siffror för region Väst och region Stockholm, säger Carina Birking, utredare på Larmtjänst.

När det gäller stölderna i region Väst ser man att de som är aktiva med Båtsamverkan har klarat sig utan stölder. Däremot har Båtklubbar och Hamnar som inte är aktiva med Båtsamverkan blivit drabbade. Det visar att Båtsamverkan är ett verktyg som kan fungera men så länge som ligorna kan lämna landet utan risk att bli stoppade så skjuter vi bara problemet runt i landet.

– Jag hoppas att arbetet med det nya Lagförslaget går snabbt så att Tullens befogenheter utökas och att de tillsammans med Polis kan ta ett krafttag mot de organiserade ligorna som idag är mycket aktiva både när det gäller båtmotorer, bildelsstölder entreprenad med mera säger Carina Birking på Larmtjänst.

Källa: Larmtjänst


Leverantörer
Till toppen av sidan