2018-02-05

Stor ökning av båtmotorstölder i region väst och region Stockholm

Ny statistik från Brå visar att 2017 ökade båtmotorstölderna i Sverige med 6 % och det är framför allt i region väst och i region Stockholm där den kraftiga ökningen är som mest, i övriga regioner minskar stölderna.

– Det är framför allt organiserade östeuropeiska ligor som genomför båtmotorstölderna och ca 80 % av de stulna motorerna lämnar landet, säger Carina Birking på Larmtjänst.

Under 2017 stals cirka 2800 båtmotorer till ett värde av ca 220 miljoner kronor. Den största ökning har skett i region väst där stölderna ökat med 34%, strax därefter kommer region Stockholm med 32%.

I region väst har man börjat titta på varför siffrorna ser ut som de gör trots att man idag har ca 200 båtklubbar som är aktiva med Båtsamverkan. Det man ser är att i de klubbar man har Båtsamverkan så har stölderna i stort sett upphört, men att man drabbas under vinterhalvåret. Den tid på året då Båtsamverkansklubbarna inte är aktiva. Det man också ser är att stölderna sprider sig till områden som saknar Båtsamverkan.

I region Stockholm arbetar man med att få igång Båtsamverkansklubbar och enligt Rino Carlsson, Nationell samordnare för Båtsamverkan, så har man under hösten fått igång 29 båtklubbar. Arbetet kommer att fortsätta under våren och förhoppningsvis ska man få en positiv effekt av detta under 2018.

Källa: LarmtjänstLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng