2022-01-31

Stölder av katalysatorer upp 141 procent

Under 2021 inträffade 7 670 stölder av katalysatorer.

Under 2021 stals 7 670 katalysatorer, en ökning med 141 procent jämfört med föregående år. Anledningen till att katalysatorerna är stöldbegärliga är att ädelmetallerna i komponenterna betingar ett högt värde, menar Larmtjänst.

Under 2020 började stölderna av katalysatorer öka rejält i Sverige och man kunde i slutet av 2020 konstatera att stölderna hade ökat med 4 000 procent jämfört med året innan. Stölderna av katalysatorer har fortsatt att öka även under 2021. Under året inträffade 7 670 stölder av katalysatorer vilket kan jämföras med 2020 då det stals 3 179 katalysatorer.

– Vi ser att stölderna sker i syfte att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna. Mycket har tidigare pekat på att stölderna främst har utförts av internationella stöldligor men nu kan vi se, efter vissa gripanden som polisen gjort, att utförarna ofta är inhemska gärningsmän utan direkt koppling till internationella nätverk. Däremot förefaller det som om stöldgodset i stor utsträckning fortfarande förs utomlands, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Under december 2021 kunde man för första gången under året se att stölderna minskade något jämfört med samma månad 2020. En förklaring till detta skulle kunna vara att råvarupriset på de eftertraktade ädelmetallerna sjönk under slutet av året.

– Om råvarupriserna fortsätter att falla skulle det förhoppningsvis kunna bidra till en nedgång av antalet stölder under 2022, säger Fredrik Lindstedt.

Toyota är det fabrikat som är mest utsatt och står för 54 procent av stölderna av katalysatorer. Framförallt är det deras modell Prius med årsmodell 2004–2010 som varit stölddrabbad. 

Stölderna av katalysatorer sker främst i polisregion Stockholm (3 143) och polisregion Syd (1 874).

Skadekostnaderna för dessa stölder har ökat med 132 procent jämfört med föregående år. Under 2021 låg skadekostnaderna på 151,5 miljoner kronor, vilket kan jämföras med år 2020 då kostnaderna låg på 65,2 miljoner kronor.

Under 2021 har däremot stölderna av strålkastare, navigationssystem och airbags/rattar minskat med 6 procent jämfört med föregående år. Under 2021 inträffade 2 051 stöldtillfällen av dessa komponenter vilket kan jämföras med 2020 då det inträffade 2 192 stöldtillfällen.

– Dessa stölder vet vi begås främst av internationella stöldligor och här kan den pågående pandemin vara en förklaring till minskningen av antalet stölder, säger Fredrik Lindstedt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng