2021-08-31

Stölder av katalysatorer ökar kraftigt

Flest stölder sker i storstadsregionerna och mest utsatta är polisregion Stockholm och polisregion Syd.

Under första halvåret 2021 ökade antalet stölder av katalysatorer med 253 procent jämfört med samma period 2020. 3 877 katalysatorer har registrerats stulna under de sex första månaderna i år enligt Larmtjänst.

Redan i slutet av 2019 sågs en ökning av antalet stölder och under 2020 ökade stölderna med hela 4 000 procent jämfört med året innan. Och nu fortsätter ökningen. Från 1 099 stölder första halvåret 2020 till 3 877 stölder i år.

– Vi ser att stölderna sker i syfte att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorerna. Mycket har tidigare pekat på att stölderna främst har utförts av internationella stöldligor men nu kan vi se, efter vissa gripanden som polisen gjort, att utförarna varken behöver tillhöra ett nätverk eller vara medborgare i andra länder, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Flest stölder sker i storstadsregionerna och mest utsatta är polisregion Stockholm och polisregion Syd. Där har det under halvåret registrerats 1 540 stölder respektive 971 stölder.

Även stölderna av strålkastare, radio/navigationssystem och airbags har ökat under året. Under första halvåret 2021 har 1 149 stölder registrerats, en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2020. Även vid dessa stölder är det polisregion Stockholm och polisregion Syd som är mest utsatta. Där har 418 stölder respektive 429 stölder registrerats.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng