2023-09-04

Statens tillsyn för att motverka penningtvätt granskas

Penningtvätt innebär att kriminella döljer intäkter från brott genom att omvandla dem till tillgångar som kan användas och redovisas öppet utan att det väcker misstankar. Penningtvätt utgör ett allvarligt hot mot det finansiella systemet, dess institutioner samt i förlängningen även mot den reala ekonomin och den allmänna säkerheten, menar Riksrevisionen.

Riksrevisionen genomför en granskning av effektiviteten i statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt.

– Det finns ett stort antal verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt. Detta ställer stora krav på att tillsynsmyndigheterna arbetar riskbaserat och samverkar för att tillsynen ska kunna fungera effektivt och enhetligt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Penningtvätt innebär att kriminella döljer intäkter från brott genom att omvandla dem till tillgångar som kan användas och redovisas öppet utan att det väcker misstankar. Penningtvätt utgör ett allvarligt hot mot det finansiella systemet, dess institutioner samt i förlängningen även mot den reala ekonomin och den allmänna säkerheten, menar Riksrevisionen.

Penningtvättstillsynen är en central del i det förebyggande arbetet och syftar till att säkerställa att de företag och andra verksamhetsutövare som riskerar att utnyttjas för penningtvätt har effektiva rutiner och kontroller för att förebygga, upptäcka och rapportera misstänkta fall av penningtvätt, menar Riksrevisionen. Det handlar om ett stort antal verksamhetsutövare inom många olika branscher.

Granskningen ska svara på om statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt är effektiv. Granskningen kommer inkludera den tillsyn som utförs av Finansinspektionen och de tre länsstyrelserna i Stockholm, Malmö och Västra Götaland samt Bolagsverkets uppdrag att tillhandahålla register som används vid tillsynen. Regeringens övergripande ansvar för att säkerställa att penningtvättstillsynen kan bedrivas på ett effektivt sätt ingår också.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng